Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Zasypanie wyrwy oraz udrożnienie potoku Dębówka (Izwinka) w km 0+300-0+700 w miejscowości Klecie, gm. Brzostek  
Przedmiot zamówienia
Roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-10-09  
Data publikacji do
2020-02-03  
Termin składania ofert
2019-10-24 11:00  
Numer zgłoszenia
RZ.ROZ.281.122.2019  

Opis zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem roboty budowlane w zakresie utrzymania rzek/cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Jaśle Nadzoru Wodnego Dębica – zasypanie wyrwy oraz udrożnienie potoku Dębówka (Izwinka) w km 0+300-0+700 w miejscowości Klecie, gm. Brzostek.

 

 CPV: 45246400-7

 

Przedmiot zamówienia obejmuje głównie roboty ziemne w zakresie zasypu wyrw i udrożnienia koryta cieku.

 

Kryteria udzielania zamówienia:

Termin realizacji całości przedmiotu umowy - Waga: 40

Cena - Waga: 60.

 

Termin składania ofert: 24.10.2019r. godz.11:00

Termin otwarcia ofert: 24.10.2019r. godz. 11:10

Załączniki

  Ogłoszenie o zamó....122.2019.pdf 394,98 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ RZ.ROZ.281.122.2019.pdf 378,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 RZ...mówienia.zip 1002,06 KB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 RZ...luczeniu.docx 15,69 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 RZ...itałowa.docx 14,6 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 RZ...z oferty.docx 49,47 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 5 RZ...ór umowy.pdf 193,25 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ RZ.ROZ.....122.2019.pdf 203,24 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc....122.2019.pdf 224,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz....122.2019.pdf 364,92 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się