Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Konserwacja (utrzymanie) cieków i rzek będących w administracji Zarządu Zlewni w Gliwicach  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ul. Sienkiewicza 2, 44-100 Gliwice  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-10-09  
Data publikacji do
2020-02-29  
Termin składania ofert
2019-10-21 12:00  
Numer zgłoszenia
GL.ROZ.281.42.2019.LR  

Identyfikator postępowania: 0878ec55-b0ea-403a-8a0d-86bb2857883a

 

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie:

dla części nr 1 –    200,00 zł

dla części nr 2 –   100,00 zł

dla części nr 3 –   600,00 zł

dla części nr 4 –   850,00 zł

Szczegóły dotyczące niniejszego postępowania znajdują się w poniższych załącznikach.

Załączniki

  ZAŁĄCZNIK NR 1 - ...ze oferty.zip 56,19 KB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamó...474278-pl.pdf 191,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ ZZ Gliwice 4cz.docx 86,95 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 2-o...ykonawcy.docx 17,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 3 - ...tałowej.docx 14,38 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4 - ...r umowy.docx 45,42 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 5-JEDZ.docx 47,8 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 6 - ...az usług.doc 67,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK nr 7 - ...rzeciego.docx 19,27 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 8 -o...biorstwa.docx 19,25 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 9 - ...publiczny.zip 10,22 KB (zip) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 11 -...ECHNICZNA.doc 91,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  ZAŁĄCZNIK NR 10 -...ry i mapy.zip 3,99 MB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 744,43 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...ej oferty.pdf 820,69 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o udzie...567028-pl.pdf 176,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się