Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
1596/ZZZ/2019 „Roboty utrzymaniowe na ciekach naturalnych płynących na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu”  
Przedmiot zamówienia
Roboty Budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Żywcu  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2020-01-07  
Termin składania ofert
2019-10-24 10:30  
Numer zgłoszenia
1596/ZZZ/2019  

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na ciekach naturalnych płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Żywcu. Postępowanie przetargowe podzielone jest na 2 części:

Część 1

Zasyp wyrwy brzegowej na potoku Złatna w km 3+000 – 3 +050 w m. Złatna, gm. Ujsoły, pow. żywiecki, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zasypaniu wyrwy brzegowej na prawym brzegu potoku Złatna na długości 50 mb, obejmujące wykonanie: 

• wykopu mechanicznego w gr. kat. IV z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb

i z wbudowaniem w wyrwę ,

• narzutu kamiennego,

• zasypu mechanicznego za narzutem kamiennym,

• plantowaniu terenu

 

Część 2

Remont murów oporowych i budowli siatkowo – kamiennych na potoku Rokitnik w km 0+150 – 0+250 w m. Milówka, gm. Milówka, pow. żywiecki, woj. śląskie. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu murów oporowych i budowli siatkowo - kamiennych na potoku Rokitnik, obejmujące wykonanie: 

• wykopu mechanicznego w gr. kat. III z przemieszczeniem materiału na odl. do 10 mb

i z  wbudowaniem,

• narzutu kamiennego,

• opaski betonowej

Załączniki

  Publikacja.PDF 474,4 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 1596_ZZZ_2019.PDF 453,84 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ekt umowy.PDF 566,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...rz Oferty.doc 114,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3a d...k ZŁatna.PDF 134,64 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3b d... Rokitnik.PDF 143,21 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4a d...k Złatna.PDF 16,65 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 4b d... Rokitnik.PDF 28,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do... 1 ustawy.doc 102,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...az Robót.doc 109 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...kaz Osób.doc 108,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...pitałowa.doc 96 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9a d...k Złatna.doc 82,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 9b d... Rokitnik.doc 88 KB (doc) szczegóły pobierz
  informacja z sesji ...fert 1596.pdf 25,6 KB (pdf) szczegóły pobierz
  1596_ZZZ_ 2019 Info...ej oferty.pdf 47,71 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się