Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Remont sygnalizacji dźwiękowej w elektrowni  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Zarząd Zlewni w Jaśle  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2019-11-29  
Data publikacji do
2020-01-31  
Termin składania ofert
2019-12-03 11:00  
Numer zgłoszenia
RZ.ZPU.2.532.77.2019  

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sygnalizacji dźwiękowej w elektrowni wodnej w Klimkówce, polegającego na wymianie dzwonków, syren, sygnalizatorów świetlno-dźwiękowych przemysłowych 230 V DC z przetwornicami elektronicznymi przewodów sterowniczych i przekaźników 230 V DC.

 

Kody CPV: 50610000-4 Usługi w zakresie naprawy i konserwacji sprzętu bezpieczeństwa

 

Kryterium udzielania zamówienia:

Cena – Waga: 100

 

Termin składania ofert: 03.12.2019 r., godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 03.12.2019 r., godz. 11:15

Załączniki

  Zapytanie ofertowe ...2.77.2019.pdf 276,67 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 fo....77.2019.docx 47,05 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...2.77.2019.rar 1,7 MB (rar) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 wz....77.2019.docx 54,2 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz...2.77.2019.pdf 125,19 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się