Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na okres 12 – miesięcy samochodów służbowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-02-12  
Data publikacji do
2020-04-30  
Termin składania ofert
2020-02-21 10:00  
Numer zgłoszenia
GL.ROZ.281.6.2020.MPS  

Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny na okres 12 – miesięcy samochodów służbowych użytkowanych przez jednostki organizacyjne Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a) czynności wykonywane zgodnie z zaleceniami producenta pojazdu, w tym: diagnostykę komputerową oraz kontrolę stanu technicznego pojazdu, jego poszczególnych zespołów, podzespołów i mechanizmów mających wpływ na bezpieczeństwo podczas jego eksploatacji, b) wykonywanie niezbędnej obsługi technicznej, wynikającej z eksploatacji i określonego przebiegu pojazdów objętych przedmiotem zamówienia, c) określanie każdorazowo przewidywanego zakresu i kosztów wykonania usługi, d) demontażu zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikających z serwisu oraz ich utylizacja, e) montaż nowych części, akcesoriów i materiałów wynikający z przeprowadzonego serwisu, f) serwis klimatyzacji – wg potrzeb Zamawiającego.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 części:

część I Serwis pogwarancyjny samochodu służbowego - Dyrekcja RZGW Gliwice

część II Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - DRP Opole

część III Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - BWP Racibórz

część IV Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Gliwice

część V Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Gliwice

część VI Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Katowice

część VII Serwis pogwarancyjny samochodu służbowego - Zarząd Zlewni Katowice

część VIII Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Opole

część IX Serwis pogwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Opole

część X Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - Dyrekcja RZGW Gliwice

część XI Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - DRP Opole

część XII Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Gliwice

część XIII Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Gliwice

część XIV Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Katowice

część XV Serwis gwarancyjny samochodów służbowych - Zarząd Zlewni Opole

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ – CZĘŚĆ III „OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 4,69 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Część I SIWZ.pdf 2,33 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Część II Wzór u...m odbioru.zip 877,49 KB (zip) szczegóły pobierz
  Część III Opis p...mówienia.doc 275 KB (doc) szczegóły pobierz
  Część IV Formularze cenowe.zip 733,38 KB (zip) szczegóły pobierz
  Część V Formularze.zip 110,32 KB (zip) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarcia ofert.pdf 639,06 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zawiadomienie o uni...ępowania.pdf 1,49 MB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie...mówienia.pdf 449,98 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się