Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
187/ZZZ/2020 „Remont umocnień brzegowych poniżej wylotu z Elektrowni Wodnej Porąbka w m. Międzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, powiat żywiecki, województwo śląskie”  
Przedmiot zamówienia
roboty budowlane  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-02-12  
Data publikacji do
2020-03-31  
Termin składania ofert
2020-02-28 10:30  
Numer zgłoszenia
511557-N-2020 z dnia 2020-02-11  
Cpv
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej
 

Przedmiotem zamówienia jest Remont umocnień brzegowych poniżej wylotu z Elektrowni Wodnej Porąbka w m. Międzybrodzie Bialskie, gmina Czernichów, powiat żywiecki, województwo śląskie

Załączniki

  siwz 187.pdf 362,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. nr 1 do SIWZ ...ór Umowy.PDF 640,31 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...ferty (1).doc 96,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do...ertowego.xlsx 31,3 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. nr 4 do SIWZ ...echniczna.PDF 999,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...stawy (1).doc 84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...az Robót.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...kaz Osób.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...pitałowa.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 9 do SIWZ - P...echniczny.zip 7,85 MB (zip) szczegóły pobierz
  BZP 187_ZZZ_2020.pdf 161,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja z otwarc...-zzz-2020.pdf 255,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  inf o wyborze najko..._ZZZ_2020.pdf 36,7 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie..._ZZZ_2020.pdf 289,49 KB (pdf) szczegóły pobierz
  ogłoszenie o udzie..._ZZZ_2020.pdf 289,49 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się