Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Awaryjne prace naprawcze i zabezpieczające na obiektach hydrotechnicznych Nadzoru Wodnego Trzebnica  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
zapytanie o cenę  
Ogłaszający
PGW WP Warszawa RZGW we Wrocławiu Zarząd Zlewni w Lesznie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-02-12  
Data publikacji do
2020-03-19  
Termin składania ofert
2020-02-18 10:00  
Numer zgłoszenia
WR.ROZ.2811.38.2020  
Cpv
45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
90721800-5 Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami
 

Zamówienie o wartości nie większej od wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto.

Awaryjne prace naprawcze i zabezpieczające na obiektach hydrotechnicznych Nadzoru Wodnego Trzebnica gm. Żmigród, pow. trzebnicki, woj. dolnośląskie gm. Wąsosz pow. górowski, woj. dolnośląskie

Zakres prac obejmuje:

- usunięcie powalonego drzewa ze zbiornika przepompowni Lubiel w km 44+804 rz. Barycz oraz naprawa uszkodzonego ogrodzenia z siatki w wyniku przewrócenia się drzewa,

- naprawa zniszczonego przepustu wałowego w km 38+477 rz. Barycz na prawym wale,

- zabudowa jamy bobrowej w wale lewym w km 55+000 rz. Barycz,

- wymiana uszkodzonych klap przepustów w km 42+542 i 42+345 rz. Barycz,

- usunięcie powalonych drzew z wałów rz. Barycz w km około 48+330,

- usunięcie zatorów z koryta rz. Barycz w km 48+330.

Szczegółowy zakres prac zamieszczony jest w przedmiarze Zamawiającego.

Załączniki

  ZAPYTANIE OFERTOWE.pdf 3,9 MB (pdf) szczegóły pobierz
  PRZEDMIAR.pdf 1,23 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Formularz OFERTA.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Projekt umowy.doc 112 KB (doc) szczegóły pobierz
  Informacja.pdf 1 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Zawiadomienie.pdf 768,14 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się