Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
81/ZKI/2020 „Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kielce na lata 2020-2022”  
Przedmiot zamówienia
Usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-02-13  
Data publikacji do
2020-05-31  
Termin składania ofert
2020-03-20 10:00  
Numer zgłoszenia
81/ZKI/2020  

Przedmiot zamówienia stanowią usługi polegające na dwukrotnym koszeniu wałów przeciwpowodziowych w latach 2020-2022 położonych na terenie Zarządu Zlewni w Kielcach.

Wartość wadium:

- Części 1 – 6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych),
- Części 2 – 1 400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych),
- Części 3 – 5 700,00zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych),

Załączniki

  KluczPub_Oferta_Pos...c151f7735.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  espd-request.zip 92,64 KB (zip) szczegóły pobierz
  SIWZ.PDF 1,19 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik do umow...YKONAWCY.docx 18,02 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...ór Umowy.doc 127 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 do...rz Oferty.doc 90 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...a cenowa .doc 262 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...arza-JEDZ.doc 185,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...az Usług.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...22 ustawy.doc 76 KB (doc) szczegóły pobierz
  mapy_wałów_Busko ...azimierza.zip 5,53 MB (zip) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...pitałowa.doc 77 KB (doc) szczegóły pobierz
  Mapy_wałów NW Jędrzejów.zip 27,86 MB (zip) szczegóły pobierz
  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 176,35 KB (pdf) szczegóły pobierz
  infor z otwarcia 81.pdf 82,23 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Informacja o wyborz..._ZKI_2020.pdf 897,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się