Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
631/ZZK/2020 Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Wadium
12.000,00 PLN  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 22 , 31-109 Kra  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2020-05-31  
Termin składania ofert
2020-04-08 10:00  
Numer zgłoszenia
631/ZZK/2020  
Cpv
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
50511000-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp
71355000-1 Usługi pomiarowe
71356000-8 Usługi techniczne
 


Przedmiotem zamówienia jest obsługa i konserwacja bariery odwadniającej miasto Kraków (razem z pomiarami zwierciadła wody gruntowej)

Obszar miasta Krakowa będący pod wpływem piętrzenia Wisły Stopniem Wodnym „Dąbie” jest odwadniany przy pomocy systemu studni eksploatowanych w sposób ciągły przez całą dobę. Obsługa i konserwacja bariery odwadniającej będzie wykonywana przez okres 8 miesięcy.
Studnie te stanowią Barierę Odwadniającą miasto Kraków.
Zgodnie z pozwoleniem Wodnoprawnym -  Decyzja Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 24 stycznia 2006 roku, znak: GO-10.JI-62100-27/05 - założony poziom wzniesienia zwierciadła wód gruntowych ma być utrzymywany za pomocą systemu składającego się z 37 studni.
Studnie zlokalizowane są na obu brzegach Wisły.

Załączniki

  ogłoszenie o zamówieniu.pdf 249,95 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ.doc 165 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 1 do...ór umowy.doc 104 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 2 do...rz Oferty.doc 64 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 3 do... ofertowy.xls 61,5 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do...larz JEDZ.doc 184,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...az Usług.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...kaz Osób.doc 80 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...pitałowa.doc 77,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 8 do...echniczna.doc 61,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...ploatacji.pdf 4,99 MB (pdf) szczegóły pobierz
  zał. nr 1 do umowy...adczenie.docx 18,43 KB (doc) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...dd9ae73d4.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się