Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
Dostawa posiłków profilaktycznych, wody i herbaty dla pracowników RZGW w Gdańsku i jednostek podległych oraz dostawa artykułów spożywczych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych  
Przedmiot zamówienia
Dostawa  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
PGW Wody Polskie RZGW w Gdańsku  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji od
2020-03-25  
Data publikacji do
2020-12-31  
Termin składania ofert
2020-04-27 09:00  
Numer zgłoszenia
GD.ROZ.281.5.2020.ZP.LW  
Cpv
15800000-6 Różne produkty spożywcze
15894200-3 Posiłki gotowe
15981000-8 Wody mineralne
 

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa posiłków profilaktycznych, wody i herbaty dla pracowników RZGW w Gdańsku i jednostek podległych oraz dostawa artykułów spożywczych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych w podziale na: Zadanie 1 – woda, herbata Zadanie 2 część 1 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Gdańsk Zadanie 2 część 2 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Tczew Zadanie 2 część 3 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Toruń Zadanie 2 część 4 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Elbląg Zadanie 2 część 5 – artykuły spożywcze dla Zarządu Zlewni Chojnice Zadanie 2 część 6 – artykuły spożywcze dla siedziby RZGW Gdańsk Zadanie 3 – posiłki profilaktyczne
 
Zakres przedmiotu zamówienia określają: opis przedmiotu zamówienia (TOM III do SIWZ), projekt umowy (TOM II do SIWZ) – odpowiednio do zadania/części zamówienia. 5

 

ID postępowania: 52bc178c-36d5-4bc5-b89f-c779b6181344

Ogłoszenie o zamówieniu: 2020/S 060-143175

 

 

Załączniki

  ID postępowania.docx 12,45 KB (doc) szczegóły pobierz
  JEDZ espd-request.xml 123,74 KB (xml) szczegóły pobierz
  JEDZ wersja poglądowa.pdf 81,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  KluczPub_Oferta_Pos...9b6181344.asc 700 B (asc) szczegóły pobierz
  SIWZ.pdf 655,41 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tom II - wzór umowy.pdf 370,26 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Tom III - OPZ.pdf 373,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zał. 2.1 Formularz oferta.docx 66,51 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 2.1.a Formula...o-cenowy.xlsx 34,8 KB (xls) szczegóły pobierz
  Zał. 3.2 Grupa kapitałowa.docx 52,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zał. 3.3 Oświadczenie.docx 51,08 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się