Zamówienia publiczne

Tytuł zamówienia
599/ZZK/2020 Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne w obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie  
Przedmiot zamówienia
usługi  
Rodzaj ogłoszenia
Ogłoszenie o zamówieniu  
Tryb zamówienia
przetarg nieograniczony  
Ogłaszający
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie  
Województwo
MAZOWIECKIE  
Powiat
Warszawa  
Ulica
ul. Grzybowska  
Numer budynku
80/82  
Data publikacji do
2020-05-15  
Termin składania ofert
2020-04-06 08:00  
Numer zgłoszenia
525491-N-2020 z dnia 26.03.2020r.  
Cpv
50700000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji budynkowych
71314100-3 Usługi elektryczne
71355000-1 Usługi pomiarowe
71355200-3 Wykonywanie badań
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów technicznych instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektryczne w następujących obiektach Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie – Zarząd Zlewni w Krakowie: Stopień Wodny Przewóz, Stopień Wodny Dąbie, Stopień Wodny Łączany, Śluza w Borku Szlacheckim,  Pompownia Zator, Pompownia Podlesie

Załączniki

  Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 395,55 KB (pdf) szczegóły pobierz
  SIWZ 599_ZZK_2020.pdf 811,83 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik nr 1 do...ekt umowy.pdf 1,7 MB (pdf) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 2 d...rz Oferty.doc 80,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 3 do...ówienia.docx 24,34 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 4 do... 1 ustawy.doc 84 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 5 do...22 ustawy.doc 79 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 6 do...ofertowy.xlsx 13,13 KB (xls) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 7 do...az Usług.doc 82 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 8 do...kaz Osób.doc 81,5 KB (doc) szczegóły pobierz
  Załącznik Nr 9 do...pitałowa.doc 81 KB (doc) szczegóły pobierz
  Zmiana SIWZ.pdf 253,05 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się