2018-02-16

RZGW w Białymstoku - Nadzory Wodne

Zarząd Zlewni w Augustowie


Nadzór Wodny w Augustowie
ul. Portowa 12
16-300 Augustów
tel.: 87 643 28 96
e-mail: nw-augustow@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi ,wnioski lub petycje przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Augustowie w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne  są w pokoju  nr 16.

 

Nadzór Wodny w Ełku
ul. Kajki 10
19-300 Ełk
tel.: 87 610 03 07
e-mail: nw-elk@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi ,wnioski lub petycje przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Ełku w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w Sekretariacie, pokój nr 2.

 

Nadzór Wodny w Grajewie
ul. Ełcka 7
19-200 Grajewo
tel.: 86 272 26 49
e-mail: nw-grajewo@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny Grajewo w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w siedzibie NW Grajewo.

 

Nadzór Wodny w Olecku
ul. Wojska Polskiego 5
19-400 Olecko
tel.: 87 523 30 11
e-mail: nw-olecko@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi, wnioski lub petycje przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Olecku w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są siedzibie NW Olecko.

 

Nadzór Wodny w Suwałkach
ul. Sportowa 22
16-400 Suwałki
tel.: 87 566 32 21
e-mail: nw-suwalki@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi ,wnioski lub petycje przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Suwałkach w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki.
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w NW Suwałki.

Zarząd Zlewni w Białymstoku


Nadzór Wodny w Białymstoku
ul. Handlowa6
15-399 Białystok
tel.: 85 7481 207, pok. 106

e-mail: nw-bialystok@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Białymstoku w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki (Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-16.00) oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu (tel. 85 74-81-207, pok. 106).
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w jednostce.

 

Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim
ul. Żwirki i Wigury 15
17-100 Bielsk Podlaski
tel.: 85 65 50 593
e-mail: nw-bielskpodlaski@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Bielsku Podlaskim w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki (Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-16.00) oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu (tel. 85 65-50-593).
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w jednostce.

 

Nadzór Wodny w Łapach
ul. Armii Krajowej 1
18-100 Łapy

tel.: 85 7330-351
e-mail: nw-lapy@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Łapach w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki (Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-16.00) oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu ( 85 73-30-351).
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w jednostce.

 

Nadzór Wodny w Mońkach
ul. Tysiąclecia 23 B
19-100 Mońki
tel.: 85 7330-352

e-mail: nw-monki@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Mońkach w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki (Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-16.00) oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu (85-73-30-353).
Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w jednostce.

 

Nadzór Wodny w Sokółce
ul. Wodna 7
16-100 Sokółka
tel.: 85 711 29 45
e-mail: nw-sokolka@wody.gov.pl

Klienci zgłaszający skargi lub wnioski przyjmowani są w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie Nadzór Wodny w Sokółce w każdym dniu roboczym w godzinach pracy jednostki (Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00-16.00) oraz w każdy poniedziałek w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu ( tel. 85 71-12-945). Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są w jednostce.

 

Zarząd Zlewni w Giżycku


Nadzór Wodny w Giżycku
ul. Wodna 4
11-500 Giżycko
tel.: 87 444 06 30
e-mail: nw-gizycko@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Gołdapi
ul. Żeromskiego 8 A
19-500 Gołdap
tel.: 87 615 10 46
e-mail: nw-goldap@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Kolnie
ul. Dąbrowskiej 4
18-500 Kolno

tel.: 86 444 23 01
e-mail: nw-kolno@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Mikołajkach
ul. Mrągowska 10
11-730 Mikołajki

tel.: 87 444 06 32
e-mail: nw-mikolajki@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Piszu
ul. Warszawska 21
12-200 Pisz
tel.: 87 423 31 92
e-mail: nw-pisz@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Węgorzewie
ul. Plac Wolności 7
11-600 Węgorzewo
tel.: 87 444 06 31
e-mail: nw-wegorzewo@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Olsztynie


Nadzór Wodny w Bartoszycach
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
tel.: 89 762 24 63
e-mail: nw-bartoszyce@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Kętrzynie
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1
11-400 Kętrzyn

tel. 89 650-05-30
e-mail: nw-ketrzyn@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Lidzbarku Warmińskim
ul. Stefana Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

tel.: 89 650 05 31
e-mail: nw-lidzbarkwarminski@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Mrągowie
ul. Widok 7
11-700 Mrągowo
tel.: 89 741 36 12
e-mail: nw-mragowo@wody.gov.pl


Nadzór Wodny w Olsztynie
ul. Partyzantów 1/2
10-526 Olszyn
tel.: 89 52 17 115
e-mail: nw-olsztyn@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Ostrołęce


Nadzór Wodny w Łomży
ul. Al. J. Piłsudskiego 70
18-400 Łomża
tel.: 86 218 54 81
e-mail: nw-lomza@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Ostrołęce
ul. Nadnarwiańska 2 
07-400 Ostrołęka
tel.: 29 764 20 96
e-mail: nw-ostroleka@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Szczytnie
ul. Sobieszczańskiego 24 
12-100 Szczytno
tel.: 89 624 30 92
e-mail: nw-szczytno@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Zambrowie
ul. 
RTM Witolda Pileckiego 5
18-300 Zambrów 
tel.: 86 444 23 00 
e-mail: nw-zambrow@wody.gov.pl

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się