2018-02-17

RZGW w Krakowie - Nadzory Wodne

Zarząd Zlewni w Kielcach


Nadzór Wodny w Busku Zdroju
ul. Kopernika 2
28-100 Busko Zdrój
tel.: +48 603 909 187

tel. +48 (41) 378 10 51 
e-mail: nwbusko@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Jędrzejowie
ul. Przypkowskiego 28a
28-300 Jędrzejów
tel.: +48 502 521 942

tel. +48 (41) 386 23 21
e-mail: nwjedrzejow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Kielcach
ul. Targowa 18
25-520 Kielce
tel.: +48 605 186 184

tel. +48 (41) 342 52 24
e-mail: nwkielce@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Kazimierzy Wielkiej
ul. Partyzantów 29
28-500 Kazimierza Wielka
tel.: +48 691 417 485
e-mail: nw-kazimierza@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Krakowie


Nadzór Wodny w Bochni
ul. Proszowska 72
32-700 Bochnia
tel.: +48 691 831 838

tel: +48 (14) 612 51 79
e-mail: nw-bochnia@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Brzesku
ul. Kościuszki 33
32-800 Brzesko
tel.: +48 (14) 663 10 02

tel.: +48 693 258 253
e-mail: nw-brzesko@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Krakowie
ul. Kryspinów 278
32-060 Liszki

tel.: +48 (12) 429 94 98 wew. 30

e-mail: nwkrakow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Myślenicach
ul. Drogowców 6
32-400 Myślenice

tel.: +48 (12) 62 84 160
e-mail: nwmyslenice@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Oświęcimiu
ul. Strzelecka 10
32-600 Oświęcim
tel.: +48 (33) 844-72-30, 607 594 515

fax: +48 (33)843-19-41
e-mail: nw-oswiecim@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Proszowicach
ul. Brodzińskiego 28
32-100 Proszowice
tel.: +48 693 255 254
e-mail: nw-proszowice@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu


Nadzór Wodny w Grybowie
ul. Armii Krajowej 21
33-330 Grybów
tel.: +48 667 623 630
e-mail: nwgrybow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Limanowej
ul. Żwirki i Wigury 1 
34-600 Limanowa
tel.: +48 667 621 624

tel.: +48 (18) 337 22 13
e-mail: nwlimanowa@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Muszynie
ul. Rynek 14
33-370 Muszyna

tel.: 667 643 642
e-mail: nwmuszyna@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Nowym Sączu
ul. Głowackiego 34 a
33-300 Nowy Sącz

tel.: +48 667 643 640;

e-mail: nwnowysacz@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Nowym Targu
ul. Ludźmierska 34
34-400 Nowy Targ
tel.: +48 (18) 266 54 36
e-mail: nwnowytarg@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Tarnowie
ul. Ostrogskich 5
33-100 Tarnów

tel.: +48 (14) 637 69 22

e-mail: nwtarnow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Zakopanem
ul. Szymony 17 a
34-500 Zakopane

tel.: +48 609 272 279, +48 608 605 188

e-mail: nwzakopane@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Sandomierzu


Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Szpitalna 1
33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel.: +48 609 263-269
e-mail: nw-dabrowatarnowska@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Opatowie
ul. Sienkiewicza 38
27-500 Opatów

tel.: +48 609 245 241
e-mail: nwopatow@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Połańcu
ul. Stefana Czarnieckiego 2
28-230 Połaniec

Tel.: 608 292 185
e-mail: nwpolaniec@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Sandomierzu

ul. Staromiejska 14
27-600 Sandomierz
tel.: +48 (15) 833 40 41

tel.: +48 609 253 258
e-mail: nwsandomierz@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Staszowie
ul. Wschodnia 13

28-200 Staszów
tel.: +48 609 625 620
e-mail: nwstaszow@wody.gov.pl

 

Zarząd Zlewni w Żywcu


Nadzór Wodny w Kętach
ul. Rynek 11
32-650 Kęty
tel.: +48 609 189 323
e-mail: nwkety@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Suchej Beskidzkiej
ul. Nad Stawami 73
34-200 Sucha Beskidzka
tel.: +48 33 843 61 95
e-mail: nwsuchabeskidzka@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Wadowicach
ul. Trybunalska 14
34-100 Wadowice
tel.: +48 607 408 144 
e-mail: nwWadowice@wody.gov.pl

 

Nadzór Wodny w Żywcu
ul. Za Wodą 18
34-300 Żywiec

tel.: +48 665 656 559
e-mail: nwzywiec@wody.gov.pl

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się