2018-02-17

RZGW w Lublinie - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
Agnieszka Szymula

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Dawid Kostecki

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Grzegorz Lipczuk

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Tomasz Chwostek

Kontakt:
ul. Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin

tel.: +48 (81) 531 03 00  |  fax: +48 (81) 531 03 01
e-mail:
lublin@wody.gov.pl

ePuap: /pgwwp-lu/SkrytkaESP

Rachunek bankowy do uiszczania opłat za udzielenie zgody wodnoprawnej (zgłoszenia wodnoprawnego, pozwolenia wodnoprawnego):
49 1130 1017 0020 1510 6720 0044

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Tomasz Matyjasek
Telefon: +48 (81) 531 03 21, pokój 21

Wydział Koordynacji Inwestycji
Piotr Rębacz
Telefon: +48 (81) 531 03 34/35, pokój 34,35

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jarosław Kozieł
Telefon: +48 (81) 531 03 14, pokój 14

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Anna Kozyra
Telefon: +48 (81) 531 03 36, pokój 36


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Tomasz Krystjańczuk
Telefon: +48 (81) 531 03 12, pokój 12

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i
Współpracy z Użytkownikami Wód
Andrzej Kulka
Telefon: +48 (81) 531 03 22, pokój 20


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Lidia Hajduk
Telefon: +48 (81) 531 03 09, pokój 9

 

Wydział Energetyki

Tomasz Suszek

Telefon: +48 (81) 531 03 35, pokój 35


Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Sławomir Głowacki
Telefon: +48 (81) 531 03 13, pokój 13

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Alicja Kitajewska
Telefon: +48 (81) 531 03 19, pokój 19

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Łukasz Sowa
Telefon: +48 (81) 531 03 15, pokój 15

 

Wydział Taryf
Jacek Bijak
Telefon: +48 (81) 531 03 24, pokój 24


Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Agnieszka Chmielewska
Telefon: +48 (81) 531 03 08, pokój 8

Wydział Organizacji
Katarzyna Krakowska
Telefon: +48 (81) 531 03 10, pokój 10

Wydział Zamówień Publicznych
Ewa Paryż
Telefon: +48 (81) 531 03 18, pokój 18

Zespół Obsługi Prawnej
Justyna Mazur
Telefon: +48 (81) 531 03 23, pokój 23

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Jarosław Kowalczyk
Telefon: +48 6(81) 531 03 06, pokój 6

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Wojciech Iwanicki
Telefon: +48 (81) 531 03 17, pokój 17

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych / Sam. Stanowisko ds. Obronnych
Grzegorz Zbiróg

Telefon: +48 (81) 531 03 16, pokój 16

 

Regionalny Inspektor Ochrony Danych

Katarzyna Krakowska

Telefon: +48 (81) 531 03 10, pokój 10

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Barbara Szubzda

Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26

Zespół ds. Obsługi Płac
Magdalena Pronobis
Telefon: +48 (81) 531 03 27, pokój 27

Wydział Kontrolingu
Barbara Szubzda
Telefon: +48 (81) 531 03 26, pokój 26

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się