2018-02-17

RZGW w Rzeszowie - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

ePUAP:  /pgwwp-rz/SkrytkaESP

 

Stanowisko ds. Ochrony Danych
Tomasz Cypara - Regionalny Inspektor Ochrony Danych
Telefon: 17 853 74 04, pokój 27

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 53

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 853 74 19, pokój 17

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 12

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 15

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Andrzej Skubisz
Telefon: 17 854 89 71, 665 727 157,  pokój 3Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 853 74 12, budynek A pokój 5

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód
Krzysztof Żyta – kierownik
Telefon: 17 853 74 01, budynek A pokój 2

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, budynek A pokój 7

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 06, budynek A pokój 8

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, budynek A pokój 11

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, budynek A pokój 10

 

Wydział Taryf
Maria Kokot - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 21

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 19


Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 24

 

Zespół Obsługi Prawnej
Karolina Szyszko - kierownik
Telefon: 17 853 74 35, pokój 22

 

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 29

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 58, pokój 14

 

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 08, pokój 26Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 53, pokój 6

 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Robert Wiater
Telefon: 17 853 74 51, pokój 28Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 34

Zespół ds. Obsługi Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 46, pokój 23

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 30

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się