2018-02-16

RZGW w Białymstoku - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku

Mirosław Markowski

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy

Henryk Jaros

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych

Marek Jadeszko

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

Alina Zalewska

 

Kontakt: 

ul. Jana Klemensa Branickiego 17 A, 15-085 Białystok

tel.: +48 (85) 733 03 20   |   fax:+48 (85) 733 03 30

       +48 (85) 732 42 44

e-mail: bialystok@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Małgorzata Prokopowicz
Telefon: 85 73 30 343, pokój 208A

Wydział Koordynacji Inwestycji
Waldemar Czaplicki
Telefon: 85 73 30 341, pokój 208

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Adam Kużdub
Telefon: 85 73 30 341, pokój 208

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Beata Dąbrowska
Telefon: 85 73 30 341, pokój 208

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Rafał Kuczynko
Telefon: 85 73 30 339, pokój 202

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Olga Grygoruk
Telefon: 85 73 30 340, pokój 200

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Katarzyna Bakun-Szoka
Telefon: 85 73 30 338, pokój 201


Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Grzegorz Pul
Telefon: 85 73 30 332, pokój 204

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Grzegorz Bok
Telefon: 85 73 30 345, pokój 300A

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Anna Borawska
Telefon: 85 73 30 346, pokój 300

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Telefon: 85 73 30 333, pokój 203Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Izabela Korycińska
Telefon: 85 73 30 327, pokój 301

Wydział Organizacji
Anna Bajko
Telefon: 85 73 30 324, pokój 307

Wydział Zamówień Publicznych
Agnieszka Ciborowska
Telefon: 85 73 30 326, pokój 304

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: 85 73 30 323, pokój 308

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz
Telefon: 85 73 30 323, pokój 308

Zespół Informatyki
Telefon: 85 73 30 334, pokój 302

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Jan Głowacki
Telefon: 85 73 30 329, pokój 302

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Iwona Simakowicz
Telefon: 85 73 30 328, pokój 313

Zespół ds. Płac
Telefon: 85 73 30 331, pokój 303

Wydział Kontrolingu
Agnieszka Halicka
Telefon: 85 73 30 342, pokój 303

Wydział Taryf
Izabela Tarasewicz
Telefon: 85 73 30 325, pokój 306

 

 

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się