2018-02-16

RZGW w Bydgoszczy - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Grzegorz Smytry

 

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą
Agnieszka Siłacz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Anita Hermit

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych
Robert Klyszczyński

 

Kontakt:

Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz

tel.: +48 (52) 33 91 100

fax: +48 (52) 33 91 200

e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl


 

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Ochrony Danych
Józef Dudziak
Telefon: 52 33 91 130, pokój 26

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Adam Popielewski

Telefon: 52 33 91 118, pokój 20/20A


Wydział Koordynacji Inwestycji
Cezary Siemianowski
Telefon: 52 33 91 135, pokój 30

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Aldona Wojdylak-Pieszczyńska
Telefon: 52 33 91 120, pokój 29

              52 33 91 129

              52 33 91 123

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Szymon Grzegorzewicz
Telefon: 52 33 91 134, pokój 31
 

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Danuta Medeksa-Pilarska
Telefon: 52 33 91 121, pokój 24


Wydział Gospodarowania Mieniem SP i Współpracy z Użytkownikami Wód
Monika Kupniewska

Telefon: 52 33 91 113, pokój 21

              52 33 91 114

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Mirosław Meyza
Telefon: 52 33 91 132, pokój 23

 

Wydział Energetyki
Piotr Ostrowski

Telefon: 52 33 91 153, pokój 32


Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Zarządzania Środowiskiem
Marek Machnikowski
Telefon: 52 33 91 117, pokój 2

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Marcin Kosiński
Telefon: 52 33 91 126, pokój 2

 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Zbigniew Czerebiej

Telefon: 52 33 91 116, pokój 9

 

Wydział Taryf
Wojciech Napierała
Telefon: 52 33 91 112 , pokój 1

 

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Magdalena Chylicka - Czerwińska

Telefon: 52 33 91 131, pokój 19

Wydział Organizacji
Justyna Kręcicka
Telefon: 52 33 91 119, pokój 10

              52 33 91 133, pokój 13

Wydział Zamówień Publicznych
Waldemar Baczyński
Telefon: 52 33 91 109, pokój 10

Zespół Obsługi Prawnej

Telefon: 52 33 91 125, pokój 22

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej 

Edyta Rynkiewicz

Telefon: 52 33 91 138, pokój 1


Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Aleksander Brygman
Telefon: 52 33 91 136, pokój 28

 

Stanowisko ds. Obronnych

Dariusz Zielecki

Telefon: 52 33 91 147, pokój 31

 

Stanowisko ds. BHP

Michał Kubicki

Telefon: 52 33 91 145, pokój 13


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Lilianna Welchowska
Telefon: 52 33 91 142, pokój 14

Zespół ds. Obsługi Płac
Emilia Stawicka
Telefon: 52 33 91 104, pokój 18

Wydział Kontrolingu

Konrad Wiśniewski
Telefon: 52 33 91 103, pokój 14
 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się