2018-02-16

RZGW w Bydgoszczy - informacje ogólne

 

p.o. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy
Agnieszka Siłacz

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
 

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anita Hermit

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Robert Klyszczyński

 

Kontakt:


Al. Adama Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz

tel.: +48 (52) 33 91 100

fax: +48 (52) 33 91 200

e-mail: bydgoszcz@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Adam Popielewski

Telefon: 52 33 91 118, pokój 20/20A

             52 33 91 128

Wydział Koordynacji Inwestycji
Cezary Siemianowski
Telefon: 52 33 91 135, pokój 30

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Aldona Wojdylak - Pieszczyńska
Telefon: 52 33 91 120, pokój 33

             52 33 91 129, pokój 29

             52 33 91 123

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Szymon Grzegorzewicz
Telefon: 52 33 91 134, pokój 31

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Danuta Medeksa - Pilarska
Telefon: 52 33 91 115, pokój 24

             52 33 91 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Roman Gorlewski
Telefon: 52 33 91 113, pokój 21

             52 33 91 114

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Mirosław Meyza
Telefon: 52 33 91 132, pokój 23

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Monika Kupniewska
Telefon: 52 33 91 127, pokój 32

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Zbigniew Czerebiej

Telefon: 52 33 91 116, pokój 2

             52 33 91 139

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Marek Machnikowski
Telefon: 52 33 91 117, pokój 21

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Marcin Kosiński
Telefon: 52 33 91 126, pokój 9

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Magdalena Chylicka - Czerwińska

Telefon: 52 33 91 131, pokój 19

Wydział Organizacji
Justyna Kręcicka
Telefon: 52 33 91 119, pokój 10

             52 33 91 133

Wydział Zamówień Publicznych
Waldemar Baczyński
Telefon: 52 33 91 119, pokój 18

Zespół Obsługi Prawnej
Jarosław Wenderlich
Telefon: 52 33 91 125, pokój 22

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej 

Edyta Rynkiewicz

Telefon: 52 33 91 138, pokój 10


Zespół Informatyki
Aleksander Brygman
Telefon: 52 33 91 136, pokój 28

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Józef Dudziak
Telefon: 52 33 91 130, pokój 26

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Lilianna Welchowska
Telefon: 52 33 91 122, pokój 14

Zespół ds. Płac
Emilia Stawicka
Telefon: 52 33 91 104, pokój 19

Wydział Kontrolingu

Konrad Wiśniewski
Telefon: 52 33 91 103, pokój 14

Wydział Taryf
Wojciech Napierała
Telefon: 52 33 91 112 , pokój 1

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się