Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
RZGW w Bydgoszczy - Decyzja BD.RET.070.48.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.48.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Nakło
nad Notecią Wnioskodawca: Komunalne Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. M. Drzymały 4a,
89-100 Nakło nad Notecią
24.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.67.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.67.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Wyrzysk Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Podgórna 1A, 89-300 Wyrzysk
22.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.38.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.38.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Bydgoszcz i przyległych gmin Sicienko, Białe Błota, i
Osielsko Wnioskodawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w
Bydgoszczy Sp. z o.o., ul. Toruńska 103, 85-817 Bydgoszcz
22.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.103.2018.EK
Decyzja BD.RET.070.103.2018.EK Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Chodzież Wnioskodawca: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z
o.o., Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.100.2018.EK
Decyzja BD.RET.070.100.2018.EK Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Inowrocław Wnioskodawca: Gminny Zakład Komunalny Inowrocław z
siedzibą w Kruśliwcu, Kruśliwiec 12, 88-100 Inowrocław
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.99.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.99.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gmin Stare
Kurowo i Zwierzyn Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Kościuszki 79a,
66-540 Stare Kurowo
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.91.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.91.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Nowa
Wieś Wielka Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej, ul.
Rolna 6, 86-060 Nowa Wieś Wielka
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.72.2018.EK
Decyzja BD.RET.070.72.2018.EK Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Mogilno Wnioskodawca: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o., ul. W. Witosa 6, 88-300 Mogilno
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.68.2018.EK
Decyzja BD.RET.070.68.2018.EK Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Szamocin Wnioskodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Szamocinie, Plac Wolności 19, 64-820 Szamocin.
18.05.2018 więcej
Decyzja BD.RET.070.62.2018.AB
Decyzja BD.RET.070.62.2018.AB Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Złocieniec Wnioskodawca: Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o., ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec
18.05.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się