Lista artykułów

Nazwa artykułu
RZGW Bydgoszcz - decyzja BD.RZT.070.1.3.2019.AB
Decyzja BD.RZT.070.1.3.2019.AB
06.08.2019 więcej
BD.RZT.070.1.2.2019.WN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dot. Gminy Krzyż Wielkopolski Wnioskodawca:
Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. w
Krzyżu Wielkopolskim
15.07.2019 więcej
BD.RET.070.40.2018
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Bierzwnik Wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej w Bierzwniku, ul. Dworcowa 16, 73-240
Bierzwnik
26.03.2019 więcej
BD.RET.070.203.2018.AB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Tuczno Wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tucznie, ul. Wolności
11, 78-640 Tuczno
22.03.2019 więcej
RZGW Bydgoszcz - informacja Dyrektora RZGW Bydgoszcz
Informacja nr 1/2019 o średniej cenie dostaw wody i
odbioru ścieków
14.03.2019 więcej
BD.RET.070.1.1.2019.WN
Ceny i stawki opłat w zakresie zbiorowego odprowadzania
ścieków Dotyczy: Gminy Gąsawa Wnioskodawca: Wójt Gminy
Gąsawa, ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa
04.03.2019 więcej
BD.RET.070.193.2018.AB
Decyzja zatwierdzająca ceny i stawki opłat Dotyczy: Gmina
Kruszwica, miejscowości Kobylniki, Gocanowo, Brześć, Popowo,
Piaski Wnioskodawca: Burmistrz Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4,
88-150 Kruszwica
09.10.2018 więcej
BD.RET.070.192.2018.WN
Decyzja BD.RET.070.192.2018.WN
20.09.2018 więcej
BD.RET.070.109.2018.WN
Decyzja BD.RET.070.109.2018.WN Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w
wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy
Ostrowice Wnioskodawca: Urząd Gminy Ostrowice, Ostrowice 6,
78-506 Ostrowice
13.08.2018 więcej
BD.RET.070.84.2018.EK
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Białe Błota Wnioskodawca: Zakład
Wodociągów i Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Betonowa 1a,
86-005 Białe Błota
05.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się