2018-02-17

RZGW w Gdańsku - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Aleksandra Bodnar

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Krzysztof Roman

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Andrzej Winiarski

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Karol Rudomina

Kontakt:
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 3261 888 |  fax: +48 58 3261 889
e-mail:
gdansk@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Beata Pietrasik - Lach
Telefon: 58 3261 946
, pokój 213

Wydział Koordynacji Inwestycji
Dorota Marciniak
Telefon: 58 3261 921, pokój 320

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Halina Martuszewska
Telefon: 58 3261 873, pokój 311

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Marcin Jacewicz
Telefon: 58 3261 864, pokój 307


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Beata Musiał
Telefon: 58 3261 888, pokój 202

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Agnieszka Siewierska
Telefon: 58 3261 942, pokój 309


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sabina Kruszyńska
Telefon: 58 3261 944, pokój 324

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Anna Stróżyk-Kowalska
Telefon: 58 3261 896, pokój 208

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Małgorzata Wadecka

Telefon: 58 3261 947, pokój 205

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Joanna Jamka-Szymańska
Telefon: 58 3261 938, pokój 205

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Adam Radłowski
Telefon: 58 3261 855, pokój 212


Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Eunika Gańko

Telefon: 58 3261 894, pokój 216

Wydział Organizacji
Magdalena Piernicka
Telefon: 58 3261 888, pokój 220

Wydział Zamówień Publicznych
Anna Gotzek-Bałdowska
Telefon: 58 3261 895, pokój 323

Zespół Obsługi Prawnej
Igor Wierzbicki
Telefon: 58 3261 885, pokój 215

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Bogusław Pinkiewicz
Telefon: 58 3261 881

Zespół Informatyki
Wojciech Osiński
Telefon: 58 3261 899, pokój 305

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Mirosław Mitręga
Telefon: 58 3261 876


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Joanna Dziarnowska
Telefon: 58 3261 934, pokój 214

Zespół ds. Płac
Danuta Krajnik
Telefon: 58 3261 871, pokój 302

Wydział Kontrolingu

Anna Amer

Telefon: 58 3261 882, pokój 220

Wydział Taryf
Katarzyna Pruszak
Telefon: 58 3261 854 , pokój 229

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się