2018-02-17

RZGW w Gdańsku - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Aleksandra Bodnar

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzą i Suszą
Mariusz Nierebiński

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym
Andrzej Winiarski

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Karol Rudomina

Kontakt:
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 3261 888 |  fax: +48 58 3261 889 
e-mail:
gdansk@wody.gov.pl PGW

PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-16.00

W sprawach skarg i wniosków interesanci przyjmowani są przez Wydział Organizacji RZGW w Gdańsku oraz w Zarządach Zlewni i Nadzorach Wodnych, w poniedziałki w godzinach 13.00-14.00 oraz we wtorki w godzinach 16.00-17.00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem.

 


Stanowisko ds. Ochrony Danych
Mirosław Mitręga
tel.: 58 3261 876  pokój 308

Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Zastępca Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Mirosław Mitręga
tel.: 58 3261 876  pokój 308

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Beata Pietrasik - Lach
Telefon: 58 3261 946
, pokój 209

Wydział Koordynacji Inwestycji
Dorota Grochalska
Telefon: 58 3261 857, pokój 322

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Agnieszka Struczyńska
Telefon: 58 3261 865, pokój 208

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Anna Stróżyk - Kowalska
Telefon: 58 3261 864, pokój 307

 

Jednostka Realizująca Projekt "Budowa Lodołamaczy dla RZGW Gdańsk"

Anna Cieśla

Telefon: 58 3261 891, pokój 319

 

Jednostka Realizująca Projekt „ Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław-Etap II- RZGW W Gdańsku”

Grażyna Czekaj

Telefon: 58 3261 931, pokój 321

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Beata Musiał

konsultacje telefoniczne tylko w środy, w godz. 12.00 - 16.00
Telefon:

58 3261 937, pokój 211

58 3261 866

58 3261 852

58 3261 851

58 3261 943

58 3261 939

58 3261 932

58 3261 933

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i Współpracy z Użytkownikami Wód
Agnieszka Siewierska
Telefon: 58 3261 942, pokój 309


Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sabina Kruszyńska
Telefon: 58 3261 944, pokój 324

 

Zespół Opłat za Usługi Wodne

Magdalena Nowakowska
Telefon: 58 530 41 33


Wydział Energetyki

Bogumiła Pachla
Telefon: 58 3261 888, pokój 311

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Małgorzata Wadecka

Telefon: 58 3261 947, pokój 205

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Joanna Jamka-Szymańska
Telefon: 58 3261 938, pokój 205

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Wojciech Górski
Telefon: 58 3261 855, pokój 212

 

Wydział Taryf
Janusz Małszycki
Telefon: 58 3261 895, pokój 315

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Eunika Gańko

Telefon: 58 3261 894, pokój 216

 

Wydział Zamówień Publicznych
Dorota Grochalska
Telefon: 58 3261 857, pokój 322

 

Zespół Obsługi Prawnej
Igor Wierzbicki
Telefon: 58 3261 885, pokój 215

 

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Wojciech Osiński
Telefon: 58 3261 899, pokój 305

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Bogusław Pinkiewicz
Telefon: 58 3261 881

Wydział Organizacji
Eunika Gańko
Telefon: 58 3261 888, pokój 220


Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych

Jacek Wiercioch

Telefon: 58 3261 927
 

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Grzegorz Dudziak

Telefon: 58 3261 930, pokój 218

 


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Joanna Dziarnowska
Telefon: 58 3261 934, pokój 312

Zespół ds. Płac
Barbara Lebiedzińska
Telefon: 58 3261 870

Wydział Kontrolingu

Anna Amer

Telefon: 58 3261 882, pokój 312

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się