2018-02-17

RZGW w Gdańsku - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Aleksandra Bodnar

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Krzysztof Roman

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Karol Rudomina

Kontakt:
ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19; 80-804 Gdańsk
tel.: +48 58 3261 888 |  fax: +48 58 3261 889
e-mail:
gdansk@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Beata Pietrasik - Lach
Telefon: 58 3261 946
, pokój 213

Wydział Koordynacji Inwestycji
Dorota Marciniak
Telefon: 58 3261 921, pokój 320

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Halina Martuszewska
Telefon: 58 3261 873, pokój 311

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Marcin Jacewicz
Telefon: 58 3261 864, pokój 307


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Beata Musiał
Telefon: 58 3261 937, pokój 202

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Agnieszka Siewierska
Telefon: 58 3261 942, pokój 309

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sabina Kruszyńska
Telefon: 58 3261 944, pokój 324

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Anna Stróżyk-Kowalska
Telefon: 58 3261 944, pokój 208

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Małgorzata Wadecka

Telefon: 58 3261 947, pokój 205

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Joanna Jamka-Szymańska
Telefon: 58 3261 938, pokój 205

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Adam Radłowski
Telefon: 58 3261 855, pokój 212


Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Eunika Gańko

Telefon: 58 3261 894, pokój 216

Wydział Organizacji
Magdalena Piernicka
Telefon: 58 3261 888, pokój 220

Wydział Zamówień Publicznych
Anna Gotzek-Bałdowska
Telefon: 58 3261 895, pokój 323

Zespół Obsługi Prawnej
Igor Wierzbicki
Telefon: 58 3261 885, pokój 215

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Bogusław Pinkiewicz
Telefon: 58 3261 881

Zespół Informatyki
Wojciech Osiński
Telefon: 58 3261 899, pokój 305

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Mirosław Mitręga
Telefon: 58 3261 876

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Anna Amer
Telefon: 58 3261 882, pokój 214

Zespół ds. Płac
Joanna Dziarnowska
Telefon: 58 3261 875, pokój 302

Wydział Kontrolingu

Telefon: 58 3261 888, pokój 220

Wydział Taryf
Katarzyna Pruszak
Telefon: 58 3261 854 , pokój 229