Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GD.RET.070/13/D/2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla PELKOM Sp. z o.o. na terenie
działania w obrębie Gminy Pelpin
25.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/116/D/2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. na
terenie działania w obrębie Miasta Tczew
25.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/11/D/2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych na terenie
działania w obrębie Gminy Wiejskiej Starogard Gdański
25.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/1/D/2018.KC
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla: Zakład Komunalny Gminy Kościerzyna na terenie
działania w obrębie Gminy Kościerzyna
24.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/148/D/2018.KP
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WIK
Sp. z o.o. na terenie działania w obrębie Gminy Miejskiej
Pruszcz Gdański
24.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/3/D/2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakład Użyteczności Publicznej w Świeciu nad
Osą na terenie działania w obrębie Gminy Świecie nad Osą.
24.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/8/D/2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na
terenie działania w obrębie Gminy Sępólno Krajeńskie
24.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/155/D/2018.SB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Przedsiębiorstwo Wodociągów, Kanalizacji i
Ciepłownictwa PEWIK Sp. z o.o. na terenie Miasta i Gminy Prabuty
24.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/226/D/2018.SB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Zakład Usług Wielobranżowych Tadeusz Kawka na
terenie Gminy Sadlinki
18.05.2018 więcej
Decyzja nr GD.RET.070/210/D/2018.SB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
w Gminie Gniewino
18.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się