Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GD.RZT.70.148.305.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na okres 3 lat. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.
27.03.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.36.300.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Koneck oraz miejscowości Brudnowo
(Gmina Waganiec) i Gęsin (Gmina Zakrzewo) na okres 3 lat
Wnioskodawca: Wójt Gminy Koneck
10.03.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.219.307.D.2020.JM oraz Postanowienie nr GD.RZT.70.219.307.SP.2020.JM
Zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hel
Wnioskodawca: Burmistrz Miasta Hel
19.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.146.297.D.2020.DW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Książki. Wnioskodawca: Wójt Gminy
Książki
18.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.158.295.D.2020.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Iława. Wnioskodawca: Gminna
Spółka Komunalna Spółka z o.o. z siedzibą w Kamieniu Małym
17.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.6.D2.2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Bobrowniki Wnioskodawca:Urząd Gminy
Bobrowniki
14.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.253.299.D.2020.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie miejscowości
Kulice i Stocki Młyn, gm. Pelplin Wnioskodawca: Restal-Agri
Sp. z o.o. ul. Garbary 3, 85-229 Bydgoszcz
11.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070.268.291.D.2019.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Miasta
Rypin i Gminy Rypin i za zbiorowe odprowadzanie ścieków na
terenie Gminy Miasta Rypin. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo
Komunalne „Komes” Spółka z o.o.
14.01.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070.28.288.D.2019.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków. Dotyczy: Gminy Wiejskiej Aleksandrów
Kujawski Wnioskodawca: Gminne Przedsiębiorstwo Usługowe
ALGAWA Spółka z o.o.
06.12.2019 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070.224.289.D.2019.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków. Dotyczy: Miasta i Gminy Sztum Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sztumie
25.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się