Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GD.RZT.70.316.D.2020.KR
Zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Jeżewo na
okres 18 miesięcy Wnioskodawca: Wójt Gminy Jeżewo
07.05.2020 więcej
INFORMACJA 1/2020 Dyrektora RZGW w Gdańsku
INFORMACJA 1/2020 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Gdańsku
29.04.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.153.302.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ustka: Zakład Usług
Wodnych Spółka z o.o. w Słupsku
23.04.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.304.D.2020.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rogowo Wnioskodawca:
Wójt Gminy Rogowo.
15.04.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.176.303.D.2020.DW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Zbiczno Wnioskodawca: Zakład Usług
Komunalnych Zakład Budżetowy Gminy Zbiczno
07.04.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.149.313.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Puck na okres 3
lat Wnioskodawca: Wójt Gminy Puck
03.04.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.148.305.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz
Gdański na okres 3 lat. Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji "WIK" Sp. z o.o. w Pruszczu Gdańskim.
27.03.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.36.300.D.2020.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Koneck oraz miejscowości Brudnowo
(Gmina Waganiec) i Gęsin (Gmina Zakrzewo) na okres 3 lat
Wnioskodawca: Wójt Gminy Koneck
10.03.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.219.307.D.2020.JM oraz Postanowienie nr GD.RZT.70.219.307.SP.2020.JM
Zestawienie cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Hel
Wnioskodawca: Burmistrz Miasta Hel
19.02.2020 więcej
Decyzja nr GD.RZT.70.146.297.D.2020.DW
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na terenie Gminy Książki. Wnioskodawca: Wójt Gminy
Książki
18.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się