Lista artykułów

Nazwa artykułu
RZGW w Gdańsku – informacja o wszczęciu postępowania
ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń
wodnych w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Nabrzeża
Zachodniego z odcinkiem Nabrzeża WOC II w porcie Gdańskim”
19.07.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Gdańsku - informacja o wszczętym postępowaniu
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego z wniosku Gminy
Pruszcz Gdański
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Gdańsku - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie: odprowadzanie wód z
wykopów budowlanych dla kondygnacji podziemnej i fundamentów.
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Rypinie - informacja o dostarczeniu zgłoszenia wodnoprawnego
dot. wykonania stawu, który nie jest napełniany w ramach
usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi
lub wodami gruntowymi,
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Iławie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie: utworzenie miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w miejscowości Gaj k.
Łąkorza
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Bytowie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie: wyznaczenia miejsca
okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na jeziorze Mausz
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Pruszczu Gdańskim - informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego
w sprawie: Budowy przepustu pod zjazdem z drogi powiatowej nr
2206G
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Chełmnie – informacja o braku wniesienia sprzeciwu
do zgłoszenia wodnoprawnego w sprawie wykonania przepustu w
miejscowości Ruda,
19.07.2018 więcej
Zarząd Zlewni Elbląg - informacja o wszczęciu postępowania
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego - obiekt tymczasowy
Sztutowo
19.07.2018 więcej
Nadzór Wodny w Malborku - informacja o wniesieniu sprzeciwu
na budowę dwóch pomostów na rzece Szkarpawa służących do
obsługi wędkarzy i łódek
19.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się