2018-02-17

RZGW w Gliwicach - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Łukasz Lange

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych

Zdzisława Stojek

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych

Maria Wisińska-Kurz

 

Kontakt:

Ul. H. Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 777 49 50 | fax: +48 32 777 49 99

e-mail: gliwice@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Przemysław Mrzilek

Telefon: 32 777 49 39, pokój 404

 

Wydział Koordynacji Inwestycji

Ryszard Kuna

Telefon: 32 777 49 88, pokój 119

 

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji

Elżbieta Łączek

Telefon: 32 777 49 86, pokój 204

 

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Janusz Majewski

Telefon: 32 777 49 30, pokój 209

 

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych

Bernadeta Szczotka

Telefon: 32 777 49 28, pokój 315

 

Wydział Gospodarowania Mieniem SP

Piotr Szewel

Telefon: 32 777 49 15, pokój 121

 

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami

Adam Mruk

Telefon: 32 777 49 25, pokój 315

 

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód

Mariusz Smołka

Telefon: 32 777 49 20, pokój 201

 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Jolanta Chochół

Telefon: 32 777 49 85, pokój 310

 

Wydział Zarządzania Środowiskiem

 

Telefon: 32 777 49 65, pokój 310

 

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Dorota Popiołkiewicz-Blarowska

Telefon: 32 777 49 41, pokój 401

 

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr

Małgorzata Grażyńska

Telefon: 32 777 49 21, pokój 209

 

Wydział Organizacji

Katarzyna Długajczyk

Telefon: 32 777 49 11, pokój 101

 

Wydział Zamówień Publicznych

Lidia Raszka

Telefon: 32 777 49 26, pokój 210

 

Zespół Obsługi Prawnej

Marcin Bucki

Telefon: 32 777 49 81, pokój 406

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej

Linda Hofman

Telefon: 32 777 49 56, pokój 404

 

Zespół Informatyki

Tomasz Klimek

Telefon: 32 777 49 43, pokój 303

 

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych

 

 

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy

Grażyna Pękala

Telefon: 32 777 49 17, pokój 308, 306

 

Zespół ds. Płac

Anna Mielnik

Telefon: 32 777 49 75, pokój 409

 

Wydział Kontrolingu

Dariusz Bryk

Telefon: 32 777 49 48, pokój 405

 

Wydział Taryf

Iwona Stawarska

Telefon: 32 777 49 76 , pokój 314

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się