2018-02-17

RZGW w Gliwicach - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Łukasz Lange

 

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Marcin Jarzyński

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Zdzisława Stojek

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych

Monika Matlak

 

Kontakt:

Ul. H. Sienkiewicza 2; 44-100 Gliwice

tel.: +48 32 777 49 50 | fax: +48 32 777 49 99

e-mail: gliwice@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Przemysław Mrzilek

Telefon: 32 777 49 39, pokój 312

 

Wydział Koordynacji Inwestycji

Ryszard Kuna

Telefon: 32 777 49 88, pokój 006

 

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji

Katarzyna Jakubas

Telefon: 32 777 49 86, pokój 112

 

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej

Mateusz Letki

Telefon: 32 777 49 30, pokój 106

 

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych

Tomasz Szałankiewicz

Telefon: 32 777 49 93, pokój 305

 

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód

Telefon: 32 777 49 15, pokój 008

 

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami

Adam Mruk

Telefon: 32 777 49 25, pokój 308

 

Wydział Energetyki

Mariusz Smołka

Telefon: 32 777 49 20, pokój 109

 

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami

Telefon: 32 777 49 61, pokój 203

              

Wydział Zarządzania Środowiskiem

Jolanta Chochół

Telefon: 32 777 49 85, pokój 204

 

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami

Dorota Popiołkiewicz-Blarowska

Telefon: 32 777 49 41, pokój 310

 

Wydział Taryf

Iwona Stawarska

Telefon: 32 777 49 76, pokój 208

 

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń

Joanna Dembia

Telefon: 32 777 49 21, pokój 103

 

Wydział Organizacji

Hanna Opara

Telefon: 32 777 49 11, pokój 010

 

Wydział Zamówień Publicznych

Telefon: 32 777 49 26, pokój 104

 

Zespół Obsługi Prawnej

Marcin Bucki

Telefon: 32 777 49 27, pokój 110

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Linda Hofman

Telefon: 32 777 49 56, pokój 301

 

Zespół Telekomunikacji i Informatyki

Tomasz Klimek

Telefon: 32 777 49 43, pokój 211

 

Stanowisko ds. Ochrony Danych

Dariusz Siwek

Telefon: 32 777 49 69, pokój 105

 

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy

Antoni Latos

Telefon: 32 777 49 17, pokój 202

 

Zespół ds. Obsługi Płac

Anna Mielnik

Telefon: 32 777 49 75, pokój 306

 

Wydział Kontrolingu

Joanna Barańska - Kulej

Telefon: 32 777 49 48, pokój 302

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się