Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja GL.RET.070.7.94.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Domaszowice, wnioskodawca: Gmina
Domaszowice, ul. Główna 26, 46-146 Domaszowice
25.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.174.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Jasienica, wnioskodawca: Zakład
Komunalny w Jasienicy, 43-385 Jasienica 459
25.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.133.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Siewierz, wnioskodawca:
Zakład Usług Wodnych i Kanalizacyjnych, ul. Ścięgna 9, 42-470
Siewierz
25.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.92.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Skoczów, wnioskodawca: Miejska
Spółka SKO-EKO sp. z o.o., ul. Olszyna 10, 43-430 Skoczów
25.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.134.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Czechowice-Dziedzice,
wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w
Czechowicach-Dziedzicach sp. z o.o., ul. Legionów 85, 43-502
Czechowice-Dziedzice
25.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.132.2018
Taryfa za wodę, dotyczy gminy Pszów, wnioskodawca:
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec", ul. Adama Mickiewicza
21, 44-280 Rydułtowy
24.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.131.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Gorzów Śląski,
wnioskodawca: Zakład Usług Komunalnych, ul. Wojska Polskiego
13A, 46-310 Gorzów Śląski
24.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.129.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Goczałkowice - Zdrój,
wnioskodawca: Administracja Zasobów Komunalnych, ul. Szkolna 13,
43-230 Goczałkowice - Zdrój
24.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.135.2018
Taryfa za ścieki, dotyczy gminy Pszów, wnioskodawca: Zakład
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pszowie, ul. Traugutta
101, 44-370 Pszów
24.05.2018 więcej
Decyzja GL.RET.070.7.111.2018
Taryfa za wodę i ścieki, dotyczy gminy Suszec, wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o., ul. Ogrodowa
2, 43-267 Suszec
24.05.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się