2018-02-17

RZGW w Krakowie - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Małgorzata Sikora

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Radosław Radoń

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych

Małgorzata Owsiany

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

Monika Koniorczyk-Morawa
 

 

Kontakt:
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 12 62-84-100 |  fax: +48 12 423-21-53
e-mail: krakow@wody.gov.pl

 

W Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora RZGW lub Zastępców Dyrektora RZGW w każdy wtorek w godzinach od 8:00 do 10:00 lub w każdy czwartek w godzinach od 13:00 do 17:00, po wcześniejszym przedstawieniu przedmiotu rozmowy i uzgodnieniu terminu z sekretariatem jednostki (osobiście lub pod nr tel. 12 62-84-106 lub 12 62-84-130)

Codziennie w godzinach pracy Urzędu w sprawach skarg i wniosków przyjmują też Kierownicy Wydziałów

Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg, wniosków i petycji powierzono Wydziałowi Organizacyjnemu w RZGW w Krakowie I piętro, pokój 116. Formularze skarg, wniosków i petycji dostępne są na stronie internetowej RZGW Kraków http://krakow.wody.gov.pl/ oraz na dzienniku podawczym.

 

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Anna Ryłko
Telefon: 12 62-84-315, pokój 315

Wydział Koordynacji Inwestycji
Michał Piórecki
Telefon: 12 62-84-204, pokój 205

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Agnieszka Gądek
Telefon: 12 62-84-214, pokój 214

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Tomasz Tekielak
Telefon: 12 62-84-330, pokój 102

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Magdalena Luzarowska -Pajka
Telefon: 12 62-84-335, pokój 335

Wydział Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa
i Współpracy z Użytkownikami Wód

Katarzyna Potoniec
Telefon: 12 62-84-110, pokój 110

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sebastian Wójcik-Jackowski
Telefon: 12 62-84-306, pokój 306

Zespół Opłat za Usługi Wodne
Barbara Perska
Telefon: 12 62-84-333, pokój 333

 

Wydział Energetyki
Władysław Sowula
Telefon: 12 62-84-338, pokój 338

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Aleksandra  Rudy
Telefon: 12 62-84-311, pokój 311

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Monika Stach-Kalarus
Telefon: 12 62-84-320, pokój 320

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Elżbieta Drab-Golberg
Telefon: 12 62-84-220, pokój 220

 

Wydział Taryf
Anna Socha
Telefon: 12 62-84-326, pokój 326

Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Mirosław Tokarski
Telefon: 12 62-84-230, pokój 230

Wydział Organizacji
Barbara Stachowicz
Telefon: 12 62-84-115, pokój 115

Wydział Zamówień Publicznych
Dorota Szamburska
Telefon: 12 62-84-303, pokój 303

Zespół Obsługi Prawnej
Dominika Ostrowska
Telefon: 12 62-84-109, pokój 109

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej
Magdalena Gala
Telefon: 12 62-84-126, pokój 126

Rzecznik Prasowy
Magdalena Gala
Telefon:  12 62-84-126, 885 258 852 pokój 126

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Mariusz Grabowski
Telefon: 12 62-84-225, pokój 225

Samodzielne stanowisko ds. Obronnych
Piotr Rudy
Telefon: 12 62-84-101, pokój 101

 

Samodzielne stanowisko ds. BHP

Jan Guzowski
Telefon: 12 62-84-301, pokój 301

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Bożena Kuchnia
Telefon: 12 62-84-240, pokój 240

Zespół ds. Obsługi Płac
Ewa Olszewska - Lorek
Telefon: 12 62-84-228, pokój 228

Wydział Kontrolingu
Agnieszka Grabowska
Telefon: 12 62-84-124, pokój 124

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się