2018-02-17

RZGW w Krakowie - informacje ogólne

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie
Małgorzata Sikora

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Radosław Radoń

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych

Małgorzata Owsiany

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno-Ekonomicznych
Aleksandra Malarz

 

Kontakt:
ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków
tel.: +48 12 62-84-106 |  fax: +48 12 423-21-53
e-mail: krakow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Telefon: 12 62-84-315, pokój 315

Wydział Koordynacji Inwestycji
Andrzej Żmigrodzki
Telefon: 12 62-84-204, pokój 204

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Marta Kot
Telefon: 12 62-84-216, pokój 216

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Tomasz Tekielak
Telefon: 12 62-84-330, pokój 102

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Danuta Piskorz
Telefon: 12 62-84-336, pokój 336

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Andrzej Cieśla
Telefon: 12 62-84-110, pokój 110

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Sebastian Wójcik-Jackowski
Telefon: 12 62-84-122, pokój 122

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Władysław Sowula
Telefon: 12 62-84-215, pokój 215

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Katarzyna Biegun

Telefon: 12 62-84-320, pokój 320

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Katarzyna Biegun

Telefon: 12 62-84-320, pokój 320

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Elżbieta Drab-Golberg
Telefon: 12 62-84-220, pokój 220

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Mirosław Tokarski

Telefon: 12 62-84-230, pokój 230

Wydział Organizacji
Barbara Stachowicz
Telefon: 12 62-84-341, pokój 341

Wydział Zamówień Publicznych
Telefon: 12 62-84-116, pokój 116

Zespół Obsługi Prawnej
Dominika Ostrowska
Telefon: 12 62-84-109, pokój 109

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Katarzyna Łukasiewicz-Łuszczek
Telefon: 12 62-84-126, pokój 126

Rzecznik Prasowy
Magdalena Gala
Telefon:  12 62-84-126, 885 258 852 pokój 126

Zespół Informatyki
Zbigniew Trzeciak
Telefon: 12 62-84-225, pokój 225

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Piotr Rudy
Telefon: 12 62-84-101, pokój 101

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Barbara Perska
Telefon: 12 62-84-233, pokój 233

Zespół ds. Płac
Beata Bartosz
Telefon: 12 62-84-228, pokój 228

Wydział Kontrolingu
Monika Koniorczyk-Morawa
Telefon: 12 62-84-211, pokój 211

Wydział Taryf
Anna Socha
Telefon: 12 62-84-326, pokój 326

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się