2018-02-17

RZGW w Poznaniu - informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Bogumił Nowak

 

Zastępca Dyrektora ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą

Beata Musielska

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych i Zarządzania Środowiskiem Wodnym

Grażyna Husak-Górna

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno – Ekonomicznych

Roman Strzelczyk

 

Kontakt:

ul. Chlebowa 4/8; 61-003 Poznań
tel.: +48 61 8567 700  fax: +48 61 8525 731
e-mail: poznan@wody.gov.pl

Adres skrytki epuap

/pgwwp-po/SkrytkaESP

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kinga Kochman
Telefon: 61 8567 748, pokój 228

Wydział Koordynacji Inwestycji
Magdalena Masłowska
Telefon: 61 8567 742, pokój 120

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Małgorzata Majchrzak-Majchrzak
Telefon: 61 8567 731, pokój 117

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Michał Wierzbicki
Telefon: 61 8567 778, pokój 203

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Paulina Korcz-Olejniczak
Telefon: 61 8567 780, pokój 216

Wydział Gospodarowania Mieniem SP i Współpracy z Użytkownikami Wód
Renata Skiba-Nowotka
Telefon: 61 8567 735, pokój 234

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Radosław Piechowiak
Telefon: 61 8567 759, pokój 204

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Michał Misiewicz

Telefon: 61 8567 777, pokój 215

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Wiktor Preuss
Telefon: 61 8567 713, pokój 205

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Błażej Szablowski
Telefon: 61 8567 790, pokój 222

 

Wydział Taryf
Magdalena Zielonka
Telefon: 61 8567 773, pokój 217Pion Organizacyjny


Zespół Personalny i Szkoleń
Anna Kozłowicz

Telefon: 61 8567 726, pokój 104

Wydział Organizacji
Ewelina Becella
Telefon: 61 8567 729, pokój 202

Wydział Zamówień Publicznych
Emilia Kowalska
Telefon: 61 8567 705, pokój 108

Zespół Obsługi Prawnej
Tomasz Nowacki
Telefon: 61 8567 760, pokój 103

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej

Beata Zoła

Telefon: 61 8567 765, pokój 110

Zespół Telekomunikacji i Informatyki
Paweł Stęplewski
Telefon: 61 8567 770, pokój 206

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych,  ds. Ochrony Informacji Niejawnych, ds. Ochrony Danych
Wiesław Nowak
Telefon: 61 8567 740, pokój 122

 

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Agnieszka Werner
Telefon: 61 8567 709, pokój 111

Zespół ds.Obsługi Płac
Joanna Cicha
Telefon: 61 8567 754, pokój 107

Wydział Kontrolingu

Magdalena Szyler-Pańczak
Telefon: 61 8567 702, pokój 115
 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się