Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja nr 1/2020
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w
Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w sprawie
średnich cen dostaw wody i odbioru ścieków
30.04.2020 więcej
Decyzja PO.RZT.070.20.2.2019/D/MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Łask Wnioskodawca: Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Łasku sp. z o.o.,
ul. Tylna 9, 98-100 Łask
05.02.2020 więcej
Decyzja PO.RZT.070.13.2.2019/D/MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Uniejów Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Termu Uniejów sp. z
o.o., ul. Polna 37, 99-210 Uniejów
05.02.2020 więcej
Decyzja PO.RZT.070.12.2.2019/D/MZ
Taryfa za odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Panki i
Przystajń Wnioskodawca: Związek Międzygminny Panki-Przystajń
ds. Ochrony Wód, ul. Łąkowa 8, 42-140 Panki
05.02.2020 więcej
Decyzja PO.RZT.070.10.2.2019/D/SK
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Obrzycko Wnioskodawca: Gmina Obrzycko,
al. Jana Pawła II 1, 64-520 Obrzycko
21.01.2020 więcej
Decyzja PO.RZT.070.29.2.2019/D/MZ
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na okres
18 miesięcy Dotyczy: Gminy Środa Wielkopolska w miejscowości
Starkówiec Piątkowski na posesji 40, 41, 42, 43, 44, 45, 51,
52 Wnioskodawca: Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska, ul.
Ignacego Daszyńskiego 5, 63-000 Środa Wielkopolska
31.12.2019 więcej
Decyzja PO.RZT.070.28.2.2019/D/MZ
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na okres 18
miesięcy Dotyczy: Gminy Miłosław Wnioskodawca: Burmistrz
Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław
31.12.2019 więcej
Decyzja PO.RZT.070.5.2.2019/D/PH
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Dotyczy miejscowości:
Nowa Wieś, w gminie Gizałki Wnioskodawca: Rolnicza
Spółdzielnia Produkcyjna im. Stanisława Walendowskiego, Nowa
Wieś 15/1, 63-308 Gizałki
24.12.2019 więcej
Decyzja PO.RZT.070.9.2.2019/D/PH
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy miejscowości: Szelejewo Drugie, Stefanowo,
Bielawy Szelejewskie, Anteczkowo, w gminie Piaski Wnioskodawca:
DANKO Hodowla Roślin sp. z o.o., Zakład Nasienno-Rolny
Szelejewo z siedzibą w Szelejewie Drugim 5, 63-820 Piaski
19.12.2019 więcej
Decyzja PO.RZT.070.14.2.2019/D/SK
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres 18 miesięcy Dotyczy: miejscowości
Siemkowice Wnioskodawca: Wójt Gminy Siemkowice, pl. Wolności
1, 98-354 Siemkowice
21.11.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się