Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja PO.RET.070.1.2.2019/D/
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Strzałkowo Wnioskodawca: EKO-DBAJ
sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63-200
Jarocin
25.07.2019 więcej
Decyzja PO.RZT.070.4.2.2019/D/
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres 18 miesięcy Dotyczy: Miasta Krzywiń Wnioskodawca:
Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń, ul. Rynek 1, 64-010 Krzywiń
23.04.2019 więcej
Informacja nr 1/2019
Informacja w sprawie średniej ceny dostaw wody i odbioru
ścieków
26.03.2019 więcej
Decyzja PO.RET.070.3.2.2019.MZ/D/
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Miejskiej Koło Wnioskodawca: Miejski
Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., ul. Energetyczna
11, 62-600 Koło
25.02.2019 więcej
Decyzja PO.RET.070.540.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków Dotyczy:
nieruchomości w miejscowości Siekierki, gmina Kostrzyn
Wnioskodawca: AQUANET S.A., ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
28.12.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.534.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Połajewo Wnioskodawca: Gmina
Połajewo, ul. Obornicka6 6A, 64-710 Połajewo
03.12.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.533.2.2018.SK
Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków zatwierdzonej decyzją
PO.RET.070.216.2.2018.MZ Dotyczy: Gminy Kaźmierz Wnioskodawca:
Zakład Usług Komunalnych w Kaźmierzu, ul. Leśna 11, 64-530
Kaźmierz
03.12.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.526.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Lututów Wnioskodawca: Gmina Lututów,
ul. Klonowska 8, 98-360 Lututów
06.11.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.523.2.2018.MZ
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków na okres 18 miesięcy Dotyczy: Gminy
Zapolice Wnioskodawca: Wójt Gminy Zapolice, Plac Strażacki 5,
98-161 Zapolice
30.10.2018 więcej
Decyzja PO.RET.070.516.2.2018.SK
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Bełchatów Wnioskodawca: Gmina
Bełchatów, ul. Kościuszki 13, 97-400 Bełchatów
19.10.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się