Lista artykułów

Nazwa artykułu
ZZ w Przemyślu - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
"Renaturyzacja skarp potoku Sanoczek w km 0 007-0 042 i rzeki San
w km 290 385 - 290 420, działka nr ew. 1116, poprzez remont,
przebudowę, odbudowę zniszczonych umocnień
22.03.2018 więcej
ZZ w Krośnie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, pompowni ścieków wraz z
rurociągiem tłoczonym i zasilaniem energetycznym pompowni w
miejscowości Olchowa - Lipie, Gmina Iwierzyce ​
22.03.2018 więcej
NW w Ropczycach - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 107721 R Wielopole –
Konice – Rzeki , gmina Ropczyce, powiat ropczycko -
sędziszowski, województwo Podkarpackie.
22.03.2018 więcej
NW w Ropczycach - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego
Przebudowy rowu polegającego na wykonaniu przepustu na
długości nie większej niż 10 m w miejscowości Wiercany ,
gmina Ropczyce,
22.03.2018 więcej
ZZ w Krośnie: postanowienie o uzgodnieniu projektu
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV” do
realizacji na działkach o nr ewid.: 3150, 3159/1, 3158/1, 3158/3
położonych w miejscowości Humniska, gm. Brzozów.
22.03.2018 więcej
RZGW w Rzeszowie - obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego
RZGW w Rzeszowie - obwieszczenie o wydaniu pozwolenia
wodnoprawnego znak: RZ.RUZ.421.52.2018.KM
22.03.2018 więcej
ZZ w Krośnie - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wydania pozwolenia wodno prawnego na wykonywanie robót -
przekroczenia gazociągiem PE 40x3,7 mm w rurze ochronnej PE
90x5,2 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Mleczka
Zarzecka
22.03.2018 więcej
ZZ w Jaśle - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
na wykonanie przejścia kablowej linii elektroenergetycznej SN 15
kV w rurze osłonowej SRS Ø 160 pod dnem potoku Czarne Błoto w
km 8 720, w miejscowości Leśniówka.
22.03.2018 więcej
NW w Ropczycach - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Przebudowy układu odwodnienia drogi wojewódzkiej nr 986 od km
35 715 do km 35 861 w miejscowości Wielopole Skrzyńskie , gmina
Ropczyce,
22.03.2018 więcej
ZZ w Stalowej Woli - zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Udzielenia pozwolenia wodno prawnego na lokalizowanie na
obszarach szczególnego zagrożenia powodzią od potoku
Trzebośnica nowych obiektów budowlanych w związku z rozbudową
sieci wodociągowej
22.03.2018 więcej