Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Usługa wodna polegającą na poborze wody z potoku Lubinka do
ziemnego stawu rybnego
18.01.2019 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064
Rzeszów Data złożenia wniosku: 28.12.2018 r.
18.01.2019 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gminie Miasto Rzeszów, ul. Rynek 1, 35-064
Rzeszów Data złożenia wniosku: 28.12.2018 r.
18.01.2019 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gminia Miasta Rzeszów, ul. Rynek 1,
35-064 Rzeszów Data złożenia wniosku: 04.06.2018 r.
18.01.2019 więcej
Nadzór Wodny w Rzeszowie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Wnioskodawca: Gmina Boguchwała Data wpływu zgłoszenia:
18.12.2018r.
18.01.2019 więcej
Nadzór Wodny w Rzeszowie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Wnioskodawca: Gmina Boguchwała Data wpływu zgłoszenia:
18.12.2018r.
18.01.2019 więcej
NW Stalowa Wola - informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego.
Przebudowa rowu polegająca na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamkniętego. Data wpływu zgłoszenia: 16.01.2019 r
18.01.2019 więcej
Nadzór Wodny w Dynowie informuje o braku wniesienia sprzeciwu
Wnioskodawca: VOICE-NET S.A. Rzeszów ul. Migdałowa nr 86,
35-232 Rzeszów Data wpływu: 14,12,2018 r.
18.01.2019 więcej
Nadzór Wodny Lubaczów-informacja o doręczeniu zgłoszenia wodnoprawnego
"Budowa zjazdu indywidualnego na działkę nr 620 droga woj. Nr
867 Sieniawa – Hrebenne Data wpływu zgłoszenia :
17.01.2019r.
18.01.2019 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach
szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.
Data złożenia wniosku: 11.01.2019 r.
18.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się