Lista artykułów

Nazwa artykułu
Nadzór Wodny w Brzozowie - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia
wodnoprawnego. Data wpływu zgłoszenia: 18.10.2018 r.
16.11.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Strona, której dane pozostają w aktach sprawy
. Data złożenia wniosku: 15.11.2018 r.
16.11.2018 więcej
ZZ w Stalowej Woli – zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Tarnobrzeskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Wiślna 1,
39-400 Tarnobrzeg Data złożenia wniosku: 19.10.2018 r.
uzupełnienie 07.11.2018.r.
16.11.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gmina Białobrzegi, 37-114 Białobrzegi 4 Data
złożenia wniosku: 31.10.2018 r.
16.11.2018 więcej
Zarząd Zlewni w Krośnie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Jacek Lis Data złożenia wniosku: 18.09.2018 r.
(uzupełniony 31.10.2018 r.)
16.11.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie z siedzibą w
Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1 Data złożenia wniosku: 25
lipca 2018r.
16.11.2018 więcej
ZZ w Jaśle - obwieszczenie o wydaniu decyzji wodnoprawnej
Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM
S.A. z/s przy ul. Moszczanowskiej 4 w Warszawie Data wydania
decyzji: 16 listopada 2018r.
16.11.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1a Data
złożenia wniosku: 25 września 2018r.
16.11.2018 więcej
ZZ w Jaśle - informacja o wszczęciu postępowania
Wnioskodawca: Gmina Jodłowa, 39-225 Jodłowa 1a Data
złożenia wniosku: 25 września 2018r.
16.11.2018 więcej
Nadzór Wodny w Tarnobrzegu - informacja o braku wniesienia sprzeciwu
Wnioskodawca: PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa spółka z o.o ul.
Szczebrzeska 11, 22-400 Zamość Data wpływu zgłoszenia:
17.10.2018r.
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się