2018-02-17

RZGW w Szczecinie - informacje ogólne


Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie 

Tomasz Pietras

 

Zastępca Dyrektora RZGW ds. Usług Wodnych

 Alicja Michałowska

 

Zastępca Dyrektora RZGW ds. Powodzi i Suszy

Bogdan Zakrzewski

 

Zastępca Dyrektora RZGW ds. Organizacyjno-Ekonomicznych

Krzysztof Iwan

 

Kontakt

Ul. Tama Pomorzańska 13A;  70-030 Szczecin

Sekretariat; telefon: 0-91 44-11-200

fax: 0-91 44-11-300

e-mail: sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą (RPP)

Ewa Kraszewska-Wieczorek, 91 44 11 248

 

Wydział Koordynacji Inwestycji (RPI)

Grażyna Barańska, 91 44 11 206

 

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji (RPU)

Dominika Surdej, 91 44 11 261

 

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej (RPC)

Stefan Iwicki, 91 44 11 255

 

 

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych (RUZ)

Lucyna Kwoszcz, 91 44 11 240

 

Wydział Gospodarowania Mieniem SP (RUM)

Patrycja Suszczyńska, 91 44 11 263

 

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami (RUK)

Renata Choduń, 91 44 11 238

 

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód (RUW)

Małgorzata Buszowska, 91 44 11 225

 

Pion Zarządzania Środowiskiem Wodnym


Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami (RZP)

Marta Trzebiatowska, 91 44 11 236

 

Wydział Zarządzania Środowiskiem (RZŚ)

Elżbieta Noczyńska, 91 44 11 221

 

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami (RZI)

Tomasz Zawadzki, 91 44 11 213

 

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr (ROK)

Magdalena Trocka, 91 44 11 251

 

Wydział Organizacji (ROO)

Tadeusz Toczyński, 91 44 11 264

 

Wydział Zamówień Publicznych (ROZ)

 91 44 11 222

 

Zespół Obsługi Prawnej (ROP)

Paweł Iwan, 91 44 11 205

 

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej (ROE)

Michał Kaczmarek, 91 44 11 305

 

Zespół Informatyki (ROI)

Marcin Kostkowski, 91 44 11 279

 

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (RON)

Krzysztof Pałka, 91 44 11 273

 

Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo – Księgowy (REF)

Jolanta Bukowska, 91 44 11 204, 215

 

Zespół ds. Płac (REP)

Katarzyna Gąsiorowska, 91 44 11 303

 

Wydział Kontrolingu (REK)

Beata Weiss, 91 44 11 312

 

Wydział Taryf (RET)

Marlena Ballak, 91 44 11 296

 

BHP: Piotr Berent, 91 44 11 242

Kancelaria: Ewa Wołk, Jolanta Bachan, 91 44 11 212, 91 44 11 226

Sekretariat: Kamila Cieplak, 91 44 11 200

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się