Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja SZ.RZT.070.4.12.2018.RN
Decyzja Decyzja SZ.RZT.070.4.12.2018.RN z wniosku
Ekoprzedsiębiorstwo Sp. z o.o. dla Gminy Mielno
24.02.2020 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.183.2018.RN
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gmina Tychowo Wnioskodawca: Regionalne
Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o w Białogardzie
10.02.2020 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.12.2019.AB
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla gminy Łobez
06.02.2020 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.7.2019.AB
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Świdwin Wnioskodawca:
Spółdzielnia Eksploatacyjna MEWA w Klępczewie
17.01.2020 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.103.2018.RN
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków, Dotyczy Gmina Kamień Pomorski, Dziwnów
Wnioskodawca Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w
Kamieniu Pomorskim
30.12.2019 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.9.2019.AB
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania
ścieków Dotyczy: Gmina Marianowo Wnioskodawca: Wójt Gminy
Marianowo
18.12.2019 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.4.2019.AB
Ceny i stawki opłat dla zbiorowego odprowadzania
ścieków Dotyczy: Gmina Postomino Wnioskodawca: Wójt Gminy
Postomino
18.12.2019 więcej
Postanowienie o sprostowaniu decyzji SZ.RZT.070.4.11.2019.AB.RaN
Dotyczy: Gmina Gryfino Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
14.11.2019 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.111.2018.RN
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Ińsko Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w
Nowogardzie
31.10.2019 więcej
Decyzja SZ.RZT.070.4.11.2019.AB.RaN
Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków Dotyczy: Gmina Gryfino Wnioskodawca:
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie
28.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się