Lista artykułów

Nazwa artykułu
RZGW Szczecin-obwieszczenia Dyrektora
RZGW Szczecin-obwieszczenia Dyrektora
14.03.2018 więcej
NW Kamień Pomorski - RZGW Szczecin
Informacja publiczna Kierownika Nadzoru Wodnego w Kamieniu
Pomorskim o dokonanym zgłoszeniu wodnoprawnym
16.11.2018 więcej
RZGW Szczecin
Pozwolenie wodnoprawne na przejście linią kablową 15 kV w
rurze osłonowej pod ciekiem Chełszcząca w działce nr 17/2
obręb 4706 miasta Szczecin.
16.11.2018 więcej
RZGW Szczecin
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych i
odprowadzanie wód opadowych do Chełszczącej i do Strugi
Żołnierskiej w związku z przebudową ul. Lubczyńskiej i ul.
Goleniowskiej.
16.11.2018 więcej
NW Myślibórz - RZGW Szczecin
Informacja o dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego.
16.11.2018 więcej
ZZ Szczecin - RZGW Szczecin
Dyrektor Zarządu Zlewni w Szczecinie podaje do publicznej
wiadomości informację w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawnego
16.11.2018 więcej
ZZ Stargard - RZGW Szczecin
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Dyrektora Zarządu
Zlewni w Stargardzie
16.11.2018 więcej
NW Gryfino - RZGW Szczecin
Informacje Nadzoru Wodnego w Gryfinie
16.11.2018 więcej
ZZ Stargard - RZGW Szczecin
Podanie do publicznej wiadomości Informacji Dyrektora Zarządu
Zlewni w Stargardzie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
16.11.2018 więcej
ZZ Szczecin - RZGW Szczecin
Podanie do publicznej wiadomości Obwieszczenia Dyrektora
Zarządu Zlewni w Stargardzie
16.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się