Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RZT.070.1.142A.14.2019 z dn. 08.10.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Gminy Lubowidz na
wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lubowidzu, ul. Zielona
10, 09-304 Lubowidz z dn. 10 czerwca 2019 roku oraz jego korekt
i uzupełnień z dn. 11 lipca 2019 roku, 06 sierpnia 2019 roku,
14 sierpnia 2019 roku, 03 września 2019 roku, 20 września 2019
roku
17.10.2019 więcej
WA.RZT.070.1.399.16.2019 z dn. 11.09.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Rawa Mazowiecka na
wniosek Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, ul. Juliusza
Słowackiego 70, 96-200 Rawa Mazowiecka z dn. 11 kwietnia 2019
roku oraz jego uzupełnień i korekt z dnia 10 czerwca 2019 roku,
12 czerwca 2019 roku, 09 sierpnia 2019 roku, 02 września 2019
roku
10.10.2019 więcej
WA.RZT.070.1.443A.9.2019 z dnia 10.09.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Czernice Borowe na wniosek Gminy Czernice Borowe, ul. Dolna
2, 06-415 Czernice Borowe z dn. 28 marca 2019 roku oraz jego
uzupełnień z dn. 14 maja 2019 roku, 04 lipca 2019 roku, 06
sierpnia 2019 roku, 27 sierpnia 2019 roku, 09 września 2019 roku
08.10.2019 więcej
WA.RZT.070.1.279A.7.2019 z dn. 30.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Gorzkowice na wniosek
Gminy Gorzkowice, ul. Szkolna 3, 97-350 Gorzkowice z dn. 29
kwietnia 2019 roku oraz jego uzupełnień z dn. 05 czerwca 2019
roku, 23 lipca 2019 roku, 20 sierpnia 2019 roku
23.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.233A.11.2019 z dn. 30.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wolbórz na wniosek
"KOM-WOL" Spółka z o.o., ul. Kitowicza 53, 97-320 Wolbórz z
dn. 17 kwietnia 2019 roku oraz jego uzupełnień z dn. 07 maja
2019 roku, 01 lipca 2019 roku, 08 sierpnia 2019 roku, 27 sierpnia
2019 roku
23.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.409A.10.2019 z dn. 21.08.2019 r., WA.RZT.070.1.409A.11.2019 z dn. 19.09.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Szelków na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Usług
Komunalnych Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 5, 06-200 Maków
Mazowiecki z dn. 03 kwietnia 2019 roku oraz jego korekt z dnia 22
maja 2019 roku, 11 lipca 2019 roku
17.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.280A.12.2019 z dn. 21.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Bodzanów na wniosek
Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów, ul. Bankowa 7, 09-470
Bodzanów z dnia 14 stycznia 2019 roku oraz jego uzupełnień z
dnia 18 marca 2019 roku, 29 kwietnia 2019 roku, 29 maja 2019
roku, 01 sierpnia 2019 roku, 16 sierpnia 2019 roku
09.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.482.6.2019 z dn. 09.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Godzianów, na wniosek Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5,
96-126 Godzianów z dnia 20 maja 2019 roku oraz jego uzupełnień
z dnia 02 lipca 2019 roku,19 lipca 2019 roku
03.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.253A.8.2019 z dn. 09.08.2019 r., WA.RZT.070.1.253A.10.2019 z dn. 19.09.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Iłów, na wniosek Gminy
Iłów, ul. Płocka 2, 96-520 Iłów z dnia 11 lutego 2019 roku
oraz jego uzupełnień z dnia 11 marca 2019 roku, 17 kwietnia
2019 roku, 12 czerwca 2019 roku
03.09.2019 więcej
WA.RZT.070.1.486.4.2019 z dn. 19.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Prażmów na wniosek Gminy Prażmów, ul. Piotra
Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów z dn. 01 lipca 2019 roku
oraz jego korekt i uzupełnień z dn. 26 lipca 2019 r., 07
sierpnia 2019 r., 12 sierpnia 2019 r., 13 sierpnia 2019 r.,
złożona dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Prażmowie Spółka
z o.o., ul. Piotra Czołchańskiego 17/2, 05-505 Prażmów
28.08.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się