Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RET.070.1.30.3.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Pionki na wniosek
Przedsiębiorstwa Wodno Kanalizacyjno Ciepłowniczego w Pionkach
Sp. z o.o., ul. Zakładowa 7, 26-670 Pionki z dn. 12 marca 2018
roku i jego uzupełnień z dn. 01 czerwca 2018 roku oraz 20
grudnia 2018 roku
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.369.4.2018 z dn. 18.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Zakrzew dla "ADMAR-U" Sp. z o.o., 26-652
Zakrzew-Kolonia 2
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.196.3.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mirów dla
Gminy Mirów, Mirów 27, 26-503 Mirów Stary
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.9.3.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Klwów dla
Gminy Klwów, ul. Opoczyńska 35, 26-415 Klwów
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.454.6.2018 z dn. 19.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Stromiec dla
Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.125.3.2018 z dn. 18.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Parysów dla
Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul.
Garwolińska 3, 08-400 Garwolin
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.123.4.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Sobienie-Jeziory dla Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul.
Garwolińska 3, 08-400 Garwolin
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.122.3.2018 z dn. 18.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Górzno dla
Zakładu Budowy i Eksploatacji Urządzeń
Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne, ul.
Garwolińska 3, 08-400 Garwolin
18.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.119.3.2018 z dn. 18.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Garwolin dla Zakładu Budowy i Eksploatacji
Urządzeń Wodociągowo-Kanalizacyjnych Sp. z o.o., Miętne,ul.
Garwolińska 3, 08-400 Garwolin
17.01.2019 więcej
WA.RET.070.1.12.4.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mała Wieś
dla Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
17.01.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się