Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RZT.070.1.199.13.2019 z dn. 01.08.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Rzeczniów na wniosek
Gminy Rzeczniów, Rzeczniów 1, 27-353 Rzeczniów z dn. 19 lutego
2019 roku oraz jego uzupełnień i korekt z dn. 21 marca 2019
roku, 09 maja 2019 roku, 12 lipca 2019 roku
21.08.2019 więcej
WA.RZT.070.1.457.16.2018 z dn. 15.07.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Regimin na wniosek
Gminnego Zakładu Komunalnego w Regiminie, Targonie 58, 06-461
Regimin z dn. 26 marca 2019 roku oraz jego uzupełnień i korekt
z dn. 02 kwietnia 2019 roku, 17 kwietnia 2019 roku, 10 maja 2019
roku, 31 maja 2019 roku, 19 czerwca 2019 roku, 04 lipca 2019 roku
05.08.2019 więcej
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
Informacja w sprawie średnich cen dostaw wody i odbioru
ścieków dla gospodarstw domowych na terenie gmin, dla których
właściwy miejscowo jest Dyrektor RZGW w Warszawie
31.07.2019 więcej
WA.RZT.070.1.477.6.2019 z dn. 18.06.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kobyłka na okres 18
miesiecy, wniosek Burmistrza Miasta Kobyłka, adres: ul.
Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, z dn. 1 maja 2019 roku oraz jego
uzupełnienia z dn. 19 kwietnia 2019 r. i korekty z dn. 3 czerwca
2019 r. dla Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kobyłce Spółka z
ograniczoną odpowiedzialanością
27.06.2019 więcej
WA.RZT.070.1.459.9.2019 z dn. 25.04.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Godzianów na wniosek Gminy Godzianów, ul. Klonowa 5,
96-126 Godzianów z dn. 31 stycznia 2019 roku oraz jego
uzupełnienia z dn. 20 marca 2019 roku
20.05.2019 więcej
WA.RZT.070.1.463.8.2019 z dn. 19.04.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Jednorożec na wniosek
Gminy Jednorożec, ul. Odrodzenia 14, 06-323 Jednorożec z dn. 11
lutego 2019 roku oraz jego korekty i uzupełnienia z dn. 13 marca
2019 roku, 11 kwietnia 2019 roku
16.05.2019 więcej
WA.RET.070.1.103.11.2019 z dn. 20.03.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta Garwolin oraz części
gminy Garwolin na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i
Kanalizacji Sp. zo.o., ul. Polna 77, 08-400 Garwolin z dn. 12
marca 2018 roku oraz jego poprawek i uzupełnień: z dn. 25
czerwca 2018 roku, 20 lipca 2018 roku, 01 sierpnia 2018 roku, 14
stycznia 2019 roku, 01 lutego 2019 roku, 18 lutego 2019 roku
15.04.2019 więcej
WA.RET.070.1.461.8.2019 z dn. 20.03.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kroczyce, na wniosek
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach, ul. Batalionów
Chłopskich 25, 42-425 Kroczyce z dn. 9 października 2018 roku i
jego korekt z dn. 18 października 2018 roku, 21 listopada 2018
roku, 2 stycznia 2019 roku, 25 stycznia 2019 roku oraz 6 marca
2019 roku
29.03.2019 więcej
WA.RET.070.1.250.4.2018 z dn. 21.12.2018 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na
terenie gminy Rudy Malenieckiej dla Gminnego Zakładu Gospodarki
Komunalnej Sp. z o.o. w Rudzie Malenieckiej, Ruda Maleniecka 99A,
26-242 Ruda Maleniecka
08.02.2019 więcej
WA.RET.070.1.1.2.2018 z dn. 15.01.2019 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Sochocin na wniosek
Gminnego Zakładu Komunalnego w Sochocinie Sp. zo.o., ul.
Żeromskiego 21, 09-110 Sochocin z dn. 02 marca 2018 roku oraz
jego uzupełnień z dn. 12 marca 2018 roku, 01 czerwca 2018 roku
i 14 stycznia 2019 roku
08.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się