Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RZT.070.1.281.16.2019 z dn. 28.02.2020 r.
Taryfa tymczasowa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Poniatowa dla
Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Poniatowej, ul. Młodzieżowa
2, 24-320 Poniatowa
29.05.2020 więcej
WA.RZT.070.1.334A.13.2019 z dn. 20.03.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Abramów na wniosek
Gminy Abramów, ul. Szkolna 2, 21-143 Abramów z dn. 19 czerwca
2019 roku, oraz jego uzupełnień z dn. 14 sierpnia 2019 roku, 23
grudnia 2019 roku, 09 lutego 2020 roku
13.05.2020 więcej
WA.RZT.070.1.393A.10.2019 z dn. 16.03.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Dobrzyń nad Wisłą na
wniosek Gminy Dobrzyń nad Wisłą, ul. Szkolna 1, 87-610
Dobrzyń nad Wisłą z dn. 07 czerwca 2019 roku, oraz jego
uzupełnień z dn. 31 lipca 2019 roku, 10 września 2019 roku, 20
grudnia 2019 roku, 10 lutego 2020 roku
05.05.2020 więcej
Informacja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
w sprawie średniej ceny dostawy wody i odbioru ścieków na
terenie gmin dla których właściwy miejscowo jest Dyrektor RZGW
w Warszawie.
29.04.2020 więcej
WA.RZT.070.1.329A.8.2019 z dn. 26.03.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Strzelce na wniosek Gminy Strzelce, ul. Leśna 1, 99-307
Strzelce z dn. 04 czerwca 2019 roku, oraz jego uzupełnień z dn.
23 lipca 2019 roku, 06 września 2019 roku, 08 października 2019
roku, 27 listopada 2019 roku, 25 lutego 2020 roku
21.04.2020 więcej
WA.RZT.070.1.83A.8.2019 z dn. 09 marca 2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Łęczyca na wniosek
Gminy Łęczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca z dn.
14 października 2019 roku oraz jego uzupełnień z dn. 13
listopada 2019 roku, 16 grudnia 2019 roku, 23 stycznia 2020 roku
01.04.2020 więcej
WA.RZT.070.1.33A.12.2019 z dn. 21.02.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kazimierz Dolny na
wniosek Miejskiego Zakładu Komunalnego w Kazimierzu Dolnym Sp.
zo.o., ul. Filtrowa 8, 24-120 Kazimierz Dolny z dn. 26 marca 2019
roku oraz jego uzupełnień z dnia 29 kwietnia 2019 roku, 17
czerwca 2019 roku, 31 lipca 2019 roku, 25 października 2019
roku, 13 stycznia 2020 roku
18.03.2020 więcej
WA.RZT.070.1.495.3.2019 z dn. 24.01.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Wieniawa na okres 18
miesięcy na wniosek działającego z upoważnienia Wójta -
Zastępcy Wójta Gminy Wieniawa, ul. Kochanowskiego 88, 26-432
Wieniawa dla Zakładu Usług Komunalnych w Wieniawie, ul.
Kochanowskiego 88, 26-432 Wieniawa z dn. 12 grudnia 2019 roku i
jego uzupełnienia z dnia 07 stycznia 2020 roku
07.02.2020 więcej
WA.RZT.070.1.332.9.2019 z dn. 13.01.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Szczawin Kościelny na
wniosek Gminy Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II 10, 09-550
Szczawin Kościelny z dn. 21 czerwca 2019 roku oraz jego korekt i
uzupełnień z dnia 08 sierpnia 2019 roku, 01 października 2019
roku, 19 grudnia 2019 roku
03.02.2020 więcej
WA.RZT.70.499.2020 z dn. 28.01.2020 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Dzielnicy Rembertów m.st.
Warszawy na okres 18 miesięcy, na wniosek Prezydenta m.st.
Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa z dn. 27 stycznia 2020
roku dla Eko-Resys Sp. zo.o., ul. Wrzesińska 12 lok. 21, 03-713
Warszawa
30.01.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się