Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RET.070.1.391.3.2018 z dn. 25.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Skarżysko-Kamienna na
wniosek Mesko Spółka Akcyjna z siedzibą w Skarżysko-Kamienna
dn. 13 marca 2018 roku i jego korektami z dn. 15 maja 2018 roku
oraz 14 czerwca 2018 roku
19.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.145.3.2018 z dn. 26.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Jasieniec na wniosek
Wójta Gminy Jasieniec z dn. 9 marca 2018 roku i jego korektami z
dn. 17 maja 2018 roku, 5 czerwca 2018 roku i 14 czerwca 2018 roku
19.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.209.3.2018 z dn. 25.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Koluszki na wniosek
Zakładu Remontowo Budowlanego "DANBUD" Tadeusz Bąkowski z
siedzibą w Kleczewie z dn. 7 marca 2018 roku i jego korektą z
dn. 21 maja 2018 roku i uzupełnieniem z dn. 18 czerwca 2018 roku
19.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.028.3.2018 z dn. 11.05.2018 r., WA.RET.070.1.028.4.2018 z dn. 25.05.2018 r., WA.RET.070.1.028.5.2018 z dn. 18.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Płońsk na
wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp.
zo.o. z dn. 12 marca 2018 roku i jego uzupełnieniem z dnia 21
kwietnia 2018 roku
18.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.50.3.2018 z dn. 22.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Radoszyce na wniosek
Komunalnego Zakładu Gospodarczego w Radoszycach z dn. 9 marca
2018 roku i jego korektami z dn. 21 maja 2018 roku i 11 czerwca
2018 roku oraz uzupełnieniem z dnia 21 czerwca 2018 roku
18.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.231.3.2018 z dn. 13.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Białobrzegi na wniosek
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji - Zakład Budżetowy w
Białobrzegach z dn. 12 marca 2018 roku i jego korektą z dn. 30
maja 2018 roku
18.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.222.4.2018 z dn. 21.05.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Odrzywół na wniosek
Wójta Gminy Odrzywół z dn. 12 marca 2018 roku i uzupełnień z
dn. 27 kwietnia 2018 roku, 9 maja 2018 roku
18.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.282.3.2018 z dn. 19.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kroczyce na wniosek
Komunalnego Zakładu Budżetowego w Kroczycach z dn. 9 marca 2018
roku i jego korektami z dn. 15 maja 2018 roku i 12 czerwca 2018
roku
17.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.400.3.2018 z dn. 22.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Tczów na wniosek Wójta
Gminy Tczów z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego korektą z dn. 25
kwietnia 2018 roku i uzupełnieniami z dn. 11 maja 2018 roku, 29
maja 2018 roku, 8 czerwca 2018 roku
17.07.2018 więcej
WA.RET.070.1.423.2.2018 z dn. 20.06.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
gminy Baruchowo na wniosek Wójta Gminy Baruchowo z dn. 8 marca
2018 roku i jego korektami z dn. 18 maja 2018 roku, 1 czerwca
2018 roku i 11 czerwca 2018 roku
13.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się