Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RET.070.1.6.3.2018 z dn. 29.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Secemin na wniosek
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z
dn. 12 marca 2018 roku oraz jego korekt z dn. 25 maja 2018 roku,
21 sierpnia 2018 roku i uzupełnienia z dn. 23 sierpnia 2018 roku
21.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.5.3.2018 z dn. 29.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Włoszczowa na wniosek
Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo.o. z
dn. 12 marca 2018 roku i jego korekt z dn. 25 maja 2018 roku, 21
sierpnia 2018 roku
21.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.82.6.2018 z dn. 28.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Marki na wniosek
Spółki Wodociąg Marecki z dn. 12 marca 2018 roku i jego
uzupełnień z dn. 20 marca 2018 roku, 27 kwietnia 2018 roku oraz
korekt z dn. 23 maja 2018 roku, 21 czerwca 2018 roku,
uzupełnienia z dn. 16 lipca 2018 roku oraz kolejnej korekty z
dn. 20 lipca 2018 roku i uzupełnienia z dn. 24 sierpnia 2018
roku
21.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.138.3.2018 z dn. 24.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Wieliszew, Nieporęt, Jabłonna i zbiorowego odprowadzania
ścieków na terenie gminy Wieliszew, na wniosek Towarzystwa
Budownictwa Społecznego "Wieliszew" Sp. z o.o. z dnia 12 marca
2018 roku oraz jego korektami z dnia 25 maja 2018 roku, 1
sierpnia 2018 roku, 21 sierpnia 2018 roku
18.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.84.2.2018 z dn. 17.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie Miasta Żyrardów i gminy
Wiskitki oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy
Jaktorów na wniosek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
"Żyrardów" Sp. z o.o. z dn. 12 marca 2018 roku oraz jego
korekty z dn. 16 maja 2018 roku i uzupełnień z dn. 22 maja 2018
roku, 25 maja 2018 roku i wyjaśnień z dn. 23 lipca 2018 roku, 6
sierpnia 2018 roku,10 sierpnia 2018 roku
17.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.311.3.2018 z dn. 28.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Kozłowo na wniosek
Zakładu Usług Komunlnych i Ciepłownicznych "EKO-KOZŁOWO" Sp.
z o.o. z dn. 12 marca 2018 roku i jego korektą z dn. 18 kwietnia
2018 roku, wyjaśnieniem z dn. 23 kwietnia 2018 roku oraz
kolejnymi korektami dn. 10 maja 2018 roku, 26 lipca 2018 roku,
21 sierpnia 2018 roku
14.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.292.3.2018 z dn. 21.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Łąck na wniosek
Gminnego Zakładu Komunalnego w Łącku z dn. 9 marca 2018 roku i
jego korekt z dn. 22 maja 2018 roku, 20 lipca 2018 roku oraz 8
sierpnia 2018 roku
14.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.372.3.2018 z dn. 17.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Inowłódz na wniosek
Gminy Inowłódz z dn. 9 marca 2018 roku i jego korekt z dn. 17
maja 2018 roku i 7 sierpnia 2018 roku
12.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.327.2.2018 z dn. 16.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Opole Lubelskie na
wniosek Opolskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z dn.
12 marca 2018 roku oraz poprawionego wniosku z dn. 18 czerwca
2018 roku i 2 sierpnia 2018 roku
11.09.2018 więcej
WA.RET.070.1.364.4.2018 z dn. 17.08.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Karczew na wniosek Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej
"MILKAR" z dn. 19 czerwca 2018 roku i jego uzupełnień z dn. 4
lipca 2018 roku i 12 lipca 2018 roku
11.09.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się