Lista artykułów

Nazwa artykułu
WA.RET.070.1.410.3.2018 z dn. 23.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Klembów na wniosek
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Klembowie z dn. 12 marca 2018
roku i jego korekt z dn. 17 maja 2018 roku, 20 września 2018
roku, 27 września 2018 roku
14.11.2018 więcej
WA.RET.070.2.415.3.2018 z dn. 23.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Chynów na wniosek
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chynowie z dn. 12 marca
2018 roku i jego uzupełnień z dn. 5 kwietnia 2018 roku, 29 maja
2018 roku, 2 sierpnia 2018 roku, 21 sierpnia 2018 roku, 3
października 2018 roku
14.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.413.3.2018 z dn. 11.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Łaziska na wniosek Gminy Łaziska z dn. 12 marca 2018 roku
i jego uzupełnień z dn. 10 maja 2018 roku, 27 lipca 2018 roku,
7 września 2018 roku, 14 września 2018 roku, 2 października
2018 roku
14.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.26.3.2018 z dn. 10.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie miasta i gminy Błonie na
wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w
Błoniu Sp. z o.o. z dn. 12 marca 2018 roku i jego uzupełnień z
dn. 17 kwietnia 2018 roku, 29 maja 2018 roku, 6 sierpnia 2018
roku, 10 sierpnia 2018 roku oraz 26 września 2018 roku
14.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.101.3.2018 z dn. 24.09.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Mochowo na wniosek Gminy
Mochowo z dn. 12 marca 2018 roku i jego korekt z dn. 28 maja 2018
roku, 03 września 2018 roku i 14 września 2018 roku
14.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.219.3.2018 z dn. 04.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie
gminy Bedlno na wniosek Gminy Bedlno z dn. 8 marca 2018 roku i
jego uzupełnień z dnia 16 maja 2018 roku, 30 lipca 2018 roku,
10 sierpnia 2018 roku oraz 5 września 2018 roku
09.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.205.4.2018 z dn. 02.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Konstancin-Jeziorna na
wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Konstancinie-Jeziornie z
dn. 09 marca 2018 roku, i jego korektami z dnia 18 maja 2018
roku, 31 lipca 2018 roku, 17 sierpnia 2018 roku, 06 września
2018 roku oraz 27 września 2018 roku
08.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.401.3.2018 z dn. 28.09.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Włocławek na wniosek
Gminy Włocławek z dn. 9 marca 2018 roku i jego uzupełnień
przy pismach z dn. 23 maja 2018 roku, 8 sierpnia 2018 roku, 5
września 2018 roku, 21 września 2018 roku
07.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.139.3.2018 z dn. 23.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Miasta Ozorków na
wniosek Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. z
dn. 12 marca 2018 roku i jego korektami z dn. 23 kwietnia 2018
roku, 8 sierpnia 2018 roku, 21 września 2018 roku, 1
października 2018 roku
07.11.2018 więcej
WA.RET.070.1.39.3.2018 z dn. 05.10.2018 r.
Taryfa dotycząca zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego
odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowa Sucha na wniosek
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Nowej Suchej z dn. 12 marca 2018
roku i jego korektami z dn. 16 maja 2018 roku, 26 września 2018
roku
05.11.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się