Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 RZGW w Gdańsku, trzy wolne stanowiska MAZOWIECKIE Specjalista ds. majątku w Wydziale Gospodarowania Mieniem SP 2018-11-23 Zobacz
2 RZGW w Gdańsku - Specjalista ds. geodezyjnych MAZOWIECKIE Specjalista ds. geodezyjnych w Wydziale Gospodarowania Mieniem SP 2018-11-23 Zobacz
3 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Kierownik Wydziału Regulatora Taryf 2018-11-13 Zobacz
4 RZGW w Gdańsku - Specjalista/Starszy Specjalista w Jednostce Realizującej Pro... MAZOWIECKIE Specjalista/Starszy Specjalista w w Jednostce Realizującej Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław 2018-11-15 Zobacz
5 RZGW w Gdańsku poszukuje kandydatów na stanowisko Starszy Specjalista/Główny ... MAZOWIECKIE Starszy Specjalista/Główny Specjalista w jednostce Realizującej Projekt „Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław" 2018-11-15 Zobacz
6 Ogłoszenie o wolnych stanowiskach pracy - RZGW w Gdańsku MAZOWIECKIE Od Specjalisty do Głównego Specjalisty w Wydziale Taryf - 2 stanowiska 2018-10-26 Zobacz
7 Wolne stanowisko pracy - RZGW W Gdańsku MAZOWIECKIE Specjalista ds. obronnych w Wydziale Organizacyjnym - pół etatu 2018-10-31 Zobacz
8 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim MAZOWIECKIE ds. zamówień publicznych 2018-10-26 Zobacz
9 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Zarządzie Zlewni w Lwówku Śląskim MAZOWIECKIE Specjalista ds. zamówień publicznych 2018-10-26 Zobacz
10 Zarząd Zlewni w Zielonej Górze Specjalisty w Zespole Informatyki MAZOWIECKIE Specjalista w Zespole Informatyki 2018-10-22 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się