Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

123
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
1 RZGW w Gdańsku - referent MAZOWIECKIE Referent ds. majątku w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa w RZGW w Gdańsku 2018-12-27 Zobacz
2 RZGW w Gdańsku - Specjalista ds. geodezyjnych MAZOWIECKIE Specjalista ds. geodezyjnych w Wydziale Gospodarowania Mieniem SP 2018-12-27 Zobacz
3 RZGW w Gdańsku - Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Zarządzania Środowiskiem 2018-12-27 Zobacz
4 RZGW w Gdańsku - trzy stanowska w Wydziale Gospodarowania Mieniem SP MAZOWIECKIE Specjalista ds. majątku w Wydziale Gospodarowania Mieniem SP 2018-12-27 Zobacz
5 RZGW w Rzeszowie - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MAZOWIECKIE Radca Prawny 2019-01-04 Zobacz
6 RZGW w Rzeszowie - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MAZOWIECKIE Główny Specjalista w Wydziale Współpracy z Użytkownikami Wód 2018-12-28 Zobacz
7 RZGW w Rzeszowie - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MAZOWIECKIE Kierownik Wydziału Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą 2019-01-04 Zobacz
8 Tczew: Kierownik Działu Finansowo-Księgowego w Zarządzie Zlewni MAZOWIECKIE Kierownik Działu Finansowo-Księgowego 2018-12-31 Zobacz
9 ZZ w Jaśle- ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MAZOWIECKIE Starszy Referent/ Referent w Dziale Urządzeń Pomiarowych 2019-01-04 Zobacz
10 ZZ w Przemyślu - ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy MAZOWIECKIE Specjalista/Inspektor w Dziale Współpracy z Użytkownikami Wód 2018-12-31 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się