Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

123
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
11 Gdańsk - poszukiwany specjalista ds. majątku MAZOWIECKIE Specjalista ds. majątku w Wydziale Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa i Współpracy z Użytkownikami Wód 2020-02-28 Zobacz
12 RZGW w Gdańsku - Wydział Organizacji MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Organizacji 2020-02-14 Zobacz
13 RZGW w Gdańsku - Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista Centrum Operacyjnego Ochrony Przeciwpowodziowej 2020-02-14 Zobacz
14 Ogłoszenie o wolnym stanowiski pracy w NW Jarosław MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista w Nadzorze Wodnym 2020-02-10 Zobacz
15 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Kierownik Wydziału Koordynacji Inwestycji 2020-02-07 Zobacz
16 RZGW w Gdańsku poszukuje specjalisty w wydziale zgód wodnoprawnych MAZOWIECKIE specjalista w wydziale zgód wodnoprawnych (umowa na zastępstwo) 2020-01-31 Zobacz
17 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - Specjalista w Wydziale Zamówień Public... MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych RZGW Gliwice 2020-02-29 Zobacz
18 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- informatyk- RZGW Szczecin MAZOWIECKIE Informatyk 2020-02-29 Zobacz
19 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- informatyk- RZGW Szczecin MAZOWIECKIE Informatyk 2020-02-29 Zobacz
20 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- informatyk- RZGW Szczecin MAZOWIECKIE Informatyk 2020-02-29 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się