Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

1234
  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
11 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w RZGW w Gdańsku MAZOWIECKIE Starszy Inspektor w Wydziale Organizacyjnym 2018-08-20 Zobacz
12 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy RZGW Szczecin MAZOWIECKIE Kierowca 2018-08-17 Zobacz
13 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Specjalista ds. technicznych w Jednostce Realizującej Projekt 2018-08-17 Zobacz
14 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Specjalista ds. środowiskowych w Jednostce Realizującej Projekt 2018-08-17 Zobacz
15 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Specjalista ds. zamówień publicznych w Jednostce Realizującej Projekt 2018-08-17 Zobacz
16 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Kierownik Wydziału Gospodarowania Mieniem Skarbu Państwa 2018-08-17 Zobacz
17 Ogłoszenie o wolnym stanowisku w Nadzorze Wodnym w Obornikach MAZOWIECKIE Inspektor w Nadzorze Wodnym w Obornikach - zastępstwo 2018-08-20 Zobacz
18 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w Zarządzie Zlewni we Wrocławiu MAZOWIECKIE Specjalista - 2 etaty 2018-08-17 Zobacz
19 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - ZZ Leszno MAZOWIECKIE Inspektor w Dziale Zgód Wodnoprawnych 2018-08-17 Zobacz
20 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w RZGW w Gdańsku MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Taryf 2018-08-10 Zobacz
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się