Szukaj ofert pracy

Wyniki wyszukiwania

  Nazwa Województwo Stanowisko Termin składania  
41 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- RZGW w Gdańsku MAZOWIECKIE Młodszy Specjalista w Dziale Opłat i Opomiarowania w Zarządzie Zlewni w Elblągu 2019-09-30 Zobacz
42 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- RZGW w Rzeszowie MAZOWIECKIE Specjalista w Zespole Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej 2019-09-20 Zobacz
43 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- RZGW w Gdańsku MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Finansowo-Księgowym (umowa na zastępstwo) 2019-09-20 Zobacz
44 RZGW Bydgoszcz - konserwator ZZ Piła MAZOWIECKIE konserwator 2019-09-30 Zobacz
45 RZGW Bydgoszcz - kierownik zespołu ZZ Piła MAZOWIECKIE kierownik zespołu 2019-09-30 Zobacz
46 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW Gliwice MAZOWIECKIE Specjalista w Wydziale Planowania i Koordynacji Eksploatacji 2019-09-30 Zobacz
47 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW Gliwice MAZOWIECKIE Specjalista ds. rozliczenia projektu JRP6 2019-10-30 Zobacz
48 Ogloszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW Gliwice MAZOWIECKIE KONSERWATOR INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH- ELEKTRYK 2019-09-30 Zobacz
49 Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy - RZGW Gliwice MAZOWIECKIE Specjalista ds. realizacji projektu JRP6 2019-10-31 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się