Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 „Przebudowa, nadbudowa i rozbudowa wałów przeciwpowodziowych kanału Kucelinka... 2018-09-08 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-21 Zobacz
12 Udrożnienie cieków w zlewni rzeki Wisłoki od ujścia do Wisły do ujścia rzeki ... 2018-10-24 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-21 Zobacz
13 Utrzymanie i obsługa stacji pomp na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w ilośc... 2018-11-06 09:00 przetarg nieograniczony 2018-09-21 Zobacz
14 Naprawa uszkodzonych koryt, skarp i budowli na ciekach - usuwanie skutków naw... 2018-10-29 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
15 Wykonanie ekspertyzy technicznej pn.: Określenie przyczyn nieprawidłowości w ... 2018-09-27 14:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
16 „Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego murów oporowych i stopni beton... 2018-10-05 09:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
17 Likwidacja kolein występujących na koronie wału oraz usuwanie rosnących drzew... 2018-10-01 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-19 Zobacz
18 Usługi utrzymania wód i urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego... 2018-10-01 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-19 Zobacz
19 Naprawa umocnień na rzece Pisie w km 9+007-9+155 w Barczewie, gm. Barczewo, w... 2018-10-01 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-18 Zobacz
20 Usługa kompleksowa – konserwacja wałów przeciwpowodziowych poprzez wykonanie ... 2018-10-03 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-18 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się