Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Kontrola okresowa stanu technicznego i bezpieczeństwa obiektów hydrotechniczn... 2019-10-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-17 Zobacz
12 1785/ZZK/2019 – Wykonanie przeglądu okresowego na EW Dobczyce i pomiarów inst... 2019-10-24 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
13 1797/ROH/2019 Dostawa posiłków profilaktycznych na potrzeby Państwowego Gospo... 2019-10-28 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
14 Wykonanie systemu monitoringu i kontroli wejście-wyjście w budynku wraz z ter... 2019-10-28 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
15 1675/ZZZ/2019 - Potok Czerna – zasyp wyrw na prawym i lewym brzegu potoku Cze... 2019-10-29 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz
16 Zakup materiałów do remontu uszczelnienia wrót górnych i dolnych śluzy Groszo... 2019-10-31 12:00 zapytanie o cenę 2019-10-15 Zobacz
17 WR.ROZ.281.419.2019 Remont jazu Rogów Legnicki na rzece Cicha Woda w km 5+... 2019-10-30 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz
18 Roboty budowlane - remonty budynków na terenie Zarządu Zlewni w Pile - RZGW w... 2019-10-31 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz
19 „Dostarczenie i montaż Systemu Monitoringu Wizyjnego – CCTV realizowanego w r... 2019-10-24 12:00 zapytanie o cenę 2019-10-15 Zobacz
20 Wykonanie przeglądu klasowego wraz z remontami dwóch barek dla Państwowego Go... 2019-11-15 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się