Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Konserwacja urządzeń dźwigowych na terenie obiektów Zarządu Zlewni Opole 2019-08-20 11:00 zapytanie o cenę 2019-08-20 Zobacz
12 Zarząd Zlewni w Zgorzelcu – roboty budowlane na ciekach . Z podziałem na częś... 2019-08-28 09:00 przetarg nieograniczony 2019-08-20 Zobacz
13 Przywrócenie szczelności ekranu zapory czołowej Zbiornika Sosnówka Część nr 1... 2019-09-02 09:00 przetarg nieograniczony 2019-08-20 Zobacz
14 Sukcesywne wykonywanie i dostarczanie pieczątek, automatów samotuszujących i ... 2019-08-27 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-19 Zobacz
15 1387/ZZS/2019 Ekspertyza stanu technicznego prawego wału Kanału Wadowickiego ... 2019-08-27 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-19 Zobacz
16 Utrzymanie cieków na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli: Zle... 2019-09-02 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-19 Zobacz
17 Usługi kontroli technicznej obiektów hydrotechnicznych dla Zarządu Zlewni w I... 2019-09-23 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-19 Zobacz
18 Usługa hotelowa wraz z przygotowaniem i udostępnieniem Sali Konferencyjnej or... 2019-08-30 13:00 zapytanie o cenę 2019-08-16 Zobacz
19 1328/ZZK/2019/HŁ Kontrole i ocena 5 letnia stanu technicznego wałów przeciwpo... 2019-09-20 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-14 Zobacz
20 „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sier... 2019-10-01 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-14 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się