Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego... 2018-07-20 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-19 Zobacz
12 „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadz... 2018-08-17 12:00 przetarg nieograniczony 2018-07-17 Zobacz
13 „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r.– Nadzó... 2018-08-17 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-17 Zobacz
14 „Utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń melioracji wodnych w 2018 r. – Nadz... 2018-08-16 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-17 Zobacz
15 „Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wałów przeciwpowodziowych, wód i... 2018-08-13 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-17 Zobacz
16 Remont budowli hydrotechnicznej – Jaz w Siedlisku na rzece Wąska 2018-07-26 09:00 przetarg nieograniczony 2018-07-11 Zobacz
17 Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych: zbiorników wod... 2018-08-20 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-11 Zobacz
18 Przebudowa przepustu fi 800 mm, L=18,5 m oraz wału przeciwpowodziowego rzeki... 2018-07-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-10 Zobacz
19 Zabudowa wyrw po bobrach w wałach na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu II 2018-07-25 09:00 przetarg nieograniczony 2018-07-10 Zobacz
20 "Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz utrzymanie zbiorników wodnych. RZG... 2018-08-14 11:00 przetarg nieograniczony 2018-07-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się