Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 DIALOG TECHNICZNY związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczneg... 2019-08-27 16:00 przetarg nieograniczony 2020-03-10 Zobacz
12 DIALOG TECHNICZNY związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczneg... 2019-07-09 16:00 przetarg nieograniczony 2020-01-31 Zobacz
13 Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze 2019-10-28 08:00 przetarg nieograniczony 2020-01-10 Zobacz
14 Dostawa posiłków profilaktycznych, wody mineralnej i herbaty dla pracowników ... 2019-11-13 09:00 przetarg nieograniczony 2019-11-29 Zobacz
15 Drugie okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Elbląg 2019-10-17 09:00 przetarg nieograniczony 2019-11-19 Zobacz
16 Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w ... 2019-10-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-11-14 Zobacz
17 Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akces... 2019-11-04 09:00 przetarg nieograniczony 2019-11-05 Zobacz
18 Wywóz nieczystości w tym śmieci, nieczystości płynnych (szamba) na terenie je... 2019-10-03 09:00 przetarg nieograniczony 2019-10-09 Zobacz
19 ZZ Zgorzelec Przygotowanie mapy inwentaryzacyjnej do wykonania projektu te... 2019-07-12 12:00 zapytanie o cenę 2019-07-12 Zobacz
20 OVFMP-5.3(a) Nadzór autorski nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa w... brak zamówienie z wolnej ręki 2019-06-13 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się