Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
11 114/ZZZ/2019/RK Roboty budowlane polegające na zabezpieczeniu osuwiska Ostało... 2019-03-20 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-18 Zobacz
12 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania „Przebudowa stopnia wodnego... 2019-08-30 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
13 Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych ... 2019-04-17 11:00 przetarg nieograniczony 2019-05-20 Zobacz
14 Usługa opracowania dokumentacji technicznej „Ekspertyza stanu technicznego J... 2019-03-19 11:00 przetarg nieograniczony 2019-04-08 Zobacz
15 Konkurs ofert na użyczenie budynku Izby Historii Kanału Elbląskiego wraz z pa... 2019-03-20 10:00 zapytanie o cenę 2019-04-03 Zobacz
16 Wykonanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych ... 2019-03-18 11:00 przetarg nieograniczony 2019-04-02 Zobacz
17 Podniesienie podtopionego statku inspekcyjnego Kościuszko oraz wprowadzenie j... 2019-03-12 10:00 przetarg nieograniczony 2019-03-27 Zobacz
18 Dostawa rezerwowej pompy - przepompownia Sosnówka 2019-03-18 09:00 przetarg nieograniczony 2019-03-26 Zobacz
19 Monitoring wraz z ochroną i serwisem systemów na obiektach... 2019-03-08 12:00 zapytanie o cenę 2019-03-11 Zobacz
20 Przegląd i konserwacja Automatycznego Systemu Technicznej Kontroli Zapór (AST... 2019-02-19 10:00 zapytanie o cenę 2019-02-20 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się