Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 DIALOG TECHNICZNY związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publiczneg... 2019-08-27 16:00 przetarg nieograniczony 2019-08-14 Zobacz
22 1318/ZZS/2019 - Ekspertyza stanu technicznego lewego wału przeciwpowodziowego... 2019-08-22 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-14 Zobacz
23 Zakup i dostawa fabrycznie nowych mebli wraz z montażem dla RZGW w Bydgoszczy 2019-09-16 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-14 Zobacz
24 Wymiana wrót górnych na śluzie Dębowo w km 0+350 Kanału Augustowskiego na dz.... 2019-08-30 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
25 1362/ZZK/2019/HŁ Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego prawego wału przeciw... 2019-08-26 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
26 Konserwacja rzek, cieków oraz obiektów hydrotechnicznych na terenie działani... 2019-08-26 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-13 Zobacz
27 Dostawa artykułów biurowych dla RZGW w Gdańsku i jednostek podległych w 2019/... 2019-09-13 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-12 Zobacz
28 rozeznanie rynku w sprawie wymiany i regulacji łożysk zwronikowych i regulacj... 2019-08-16 12:00 przetarg nieograniczony 2019-08-12 Zobacz
29 Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz urządzeń wodnyc... 2019-08-23 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-12 Zobacz
30 „Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Sier... 2019-09-10 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-12 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się