Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 722/ZZK/2018/KR „Konserwacja potoków na terenie miasta Krakowa” 2018-11-09 09:00 przetarg nieograniczony 2018-11-16 Zobacz
22 „Zbieranie odpadów z koryt rzek i potoków, obiektów hydrotechnicznych”. 2018-11-16 08:33 przetarg nieograniczony 2018-11-16 Zobacz
23 Pięcioletnia kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Nidy... 2018-11-09 08:24 przetarg nieograniczony 2018-11-16 Zobacz
24 Oczyszczenie piaskownika w m. Bągart rz. Dzierzgoń 2018-11-15 09:00 przetarg nieograniczony 2018-11-15 Zobacz
25 „Wykonanie prac remontowych dla odnowienia klasy na dwóch zestawach pływający... 2018-11-13 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-15 Zobacz
26 Wykonywanie bieżącej konserwacji i utrzymania śródlądowych wód powierzchniow... 2018-11-09 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-09 Zobacz
27 Nadzór Inwestorski Inżyniera Kontraktu nad realizacją zadania pn.: „Remont śl... 2018-12-06 10:30 przetarg nieograniczony 2018-11-06 Zobacz
28 „Zabezpieczenie przeciwerozyjne i przeciwpowodziowe rz. Słupianki w km 0+900-... 2018-11-20 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-05 Zobacz
29 Zakup wraz z dostawą o bezgotówkowej płatności oleju napędowego w ilości 2 00... 2018-11-14 11:00 zapytanie o cenę 2018-10-31 Zobacz
30 Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych na terenie Nadzorów ... 2018-11-14 10:00 zapytanie o cenę 2018-10-31 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się