Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
21 Wykonanie bieżącej eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych: zbiorników wod... 2019-04-23 11:00 przetarg nieograniczony 2019-07-04 Zobacz
22 Dokumentacja techniczna zabezpieczenia przed nadmierną filtracją zapory ziemn... 2019-04-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-07-03 Zobacz
23 Okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu 2019-04-17 10:00 przetarg nieograniczony 2019-06-11 Zobacz
24 Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nowej Soli i Bytomiu Od... 2019-04-24 09:00 przetarg nieograniczony 2019-06-05 Zobacz
25 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego w Zielonej Górze 2019-04-25 09:00 przetarg nieograniczony 2019-05-31 Zobacz
26 Odbudowa wału prawostronnego rzeki Prosny, gmina Gizałki 2019-04-08 11:00 przetarg nieograniczony 2019-05-10 Zobacz
27 Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu 2019-03-27 10:00 przetarg nieograniczony 2019-04-19 Zobacz
28 Wykonanie przeglądów okresowych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 ust.1 ... 2019-03-21 11:00 przetarg nieograniczony 2019-04-10 Zobacz
29 Remont budynku wieży upustów dennych z uwzględnieniem zmniejszenia powierzchn... 2019-03-25 09:00 przetarg nieograniczony 2019-04-03 Zobacz
30 Konserwacja urządzeń dźwigowych na obiektach Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim 2019-03-25 12:00 zapytanie o cenę 2019-03-26 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się