Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
31 Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018 r. na potoku Biały Dunajec w km 1+00... 2018-10-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
32 „Roboty utrzymaniowe na ciekach będących w administracji Nadzoru Wodnego w Ci... 2018-10-29 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
33 Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018 r. - potok Zasadne km 0+200-3+800, m... 2018-10-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
34 Prace utrzymaniowe na ciekach oraz urządzeniach wodnych na terenie ZZ Sandomi... 2018-10-29 09:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
35 Remont jazu Starowice na rzece Piława w km 52+100, gm. Borne Sulinowo, pow. ... 2018-10-31 09:30 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
36 Utrzymanie cieków naturalnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Krośnie ... 2018-10-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
37 Konserwacja biezaca rzeki Motlawy gm Suchy Dab pow ziemski Gdansk gm Tczew po... 2018-10-24 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
38 Usuwanie szkód powodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Krośnie 2018-10-29 09:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
39 USŁUGA KOMPLEKSOWA – KONSERWACJA WAŁÓW PRZECIWPOWODZIOWYCH POPRZEZ WYKONANIE ... 2018-10-30 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz
40 Usuwanie szkód powodziowych z lipca 2018 r na rzece Dunajec w km 184+750– 185... 2018-10-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-16 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się