Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
31 Wykonanie/montaż pomostów roboczych z barierkami zabezpieczającymi akwedukt z... 2019-10-16 10:00 zapytanie o cenę 2019-10-17 Zobacz
32 „Wykonanie dokumentacji projektowej dla rozwiązań naprawczych na wrotach szto... 2019-10-18 12:00 zapytanie o cenę 2019-10-16 Zobacz
33 1811/JRP/2019 „Dostawa urządzeń telemetrii akustycznej w ramach projektu „L... 2019-10-21 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-15 Zobacz
34 Serwis urządzeń hydrauliki siłowej obiektów hysrotechnicznych RZGW w Gliwicach 2019-11-12 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
35 WR.ROZ.281.451.2019 „Remont suchego zbiornika wodnego Bolków km 1+100 potoku ... 2019-10-28 09:30 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
36 Roboty budowlane na rzekach i ciekach na terenie działania Zarządu Zlewni w ... 2019-10-25 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-11 Zobacz
37 Remont pomieszczeń RZGW Białystok- ZZ Giżycko z podziałem na części 2019-10-18 09:00 zapytanie o cenę 2019-10-11 Zobacz
38 Opracowanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie wody na Zbiorniku Głuchów w ... 2019-10-18 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz
39 ZZ Zgorzelec remont ubezpieczeń i konserwacja cieków na terenie nadzorów wodn... 2019-10-28 08:30 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz
40 Roboty utrzymaniowe na lewym wale Wisłoki na terenie Nadzoru Wodnego Mielec 2019-10-25 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się