Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
41 Oczyszczanie z roślinności koryta kanałów: Wałowy, Graniczny, Jeziorniak II, ... 2018-08-06 11:00 przetarg nieograniczony 2018-08-16 Zobacz
42 Modernizacja i nadbudowa lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu-Cza... 2018-08-14 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-14 Zobacz
43 Wykonanie prac geodezyjnych – projekt podziału nieruchomości do wniosku o wyd... 2018-08-07 11:00 przetarg nieograniczony 2018-08-07 Zobacz
44 Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie działania Zarządu Zlewni w Lwówku Ś... 2018-08-01 12:00 zapytanie o cenę 2018-08-07 Zobacz
45 Wykonywanie bieżącej konserwacji, eksploatacji i utrzymania urządzeń wodnych ... 2018-08-30 11:00 przetarg nieograniczony 2018-08-07 Zobacz
46 "Przeprowadzenie pogłębionej analizy presji w celu zaplanowania działań ukier... 2018-08-06 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-06 Zobacz
47 Koszenie wałów przeciwpowodziowych na obszarze Nadzoru Wodnego Kęty i Nadzoru... 2018-09-03 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-30 Zobacz
48 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych w roku 2018 na terenie działania Zarządu Z... 2018-09-04 09:30 przetarg nieograniczony 2018-07-27 Zobacz
49 Dokumentacja techniczna zabezpieczenia przed nadmierną filtracją zapory ziemn... 2018-09-04 10:00 przetarg nieograniczony 2018-07-26 Zobacz
50 Adaptacja pomieszczenia na kancelarię w budynku RZGW w Bydgoszczy 2018-07-31 14:00 zapytanie o cenę 2018-07-25 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się