Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
51 Zakup małego AGD dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Regional... 2019-10-16 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
52 Roboty utrzymaniowe na potokach Sitniczanka i Olszynka 2019-10-23 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz
53 Utrzymanie cieków naturalnych - pot. BN w m. Szymbark 2019-10-24 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-10 Zobacz
54 Wykonanie 5-letniej kontroli (oceny) stanu technicznego i stanu bezpieczeństw... 2019-11-07 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
55 Świadczenie usług kominiarskich oraz roczny przegląd urządzeń kominowych – k... 2019-10-28 10:00 zapytanie o cenę 2019-10-08 Zobacz
56 1657/ZKI/2019 „Sukcesywny zakup wraz z dostawą akcesoriów i materiałów eksplo... 2019-11-12 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
57 1678/ZZN/2019/RJ - „Wycinka drzew i przyrostów na budowlach i brzegach rzek i... 2019-10-21 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
58 Przeglądy techniczne instalacji elektrycznych, energetycznych, usługi elektry... 2019-11-08 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
59 Dostawa części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akces... 2019-11-08 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-08 Zobacz
60 WR.ROZ.281.423.2019 „Bezgotówkowy zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sp... 2019-11-08 08:00 przetarg nieograniczony 2019-10-07 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się