Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Roboty na obiektach hydrotechnicznych, tj.: część 1: Oczyszczenie zbiornika p... 2019-08-20 09:00 przetarg nieograniczony 2019-08-20 Zobacz
62 Zabudowa wyrwy brzegowej na rzece Bóbr w km 82+090-82+240, dł. 150 mb, obręb ... 2019-08-20 09:00 przetarg nieograniczony 2019-08-20 Zobacz
63 „Odpływ do rzeki Warty z przepompowni Siedlice” 2019-08-21 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-16 Zobacz
64 Szkolenie zawodowe operatorów dronów 2019-08-09 00:00 usługi społeczne 2019-08-13 Zobacz
65 Przywrócenie drożności morfologicznej rzeki Noteci od Pakości do Krostkowa 2019-08-09 12:00 przetarg nieograniczony 2019-08-09 Zobacz
66 Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na tere... 2019-09-04 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-09 Zobacz
67 Przegląd - remont w celu uzyskania Uproszczonego Świadectwa Zdolności Żeglugo... 2019-09-03 09:00 przetarg nieograniczony 2019-08-02 Zobacz
68 Utrzymanie wód i wałów p. powodziowych na terenie działania Nadzoru Wodnego w... 2019-09-04 08:00 przetarg nieograniczony 2019-08-02 Zobacz
69 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na obszarze Zarządu Zlewni w Białej Podlask... 2019-09-05 10:00 przetarg nieograniczony 2019-08-02 Zobacz
70 Dostawa mebli biurowych do RZGW w Białymstoku oraz podległych jednostek organ... 2019-09-04 11:00 przetarg nieograniczony 2019-08-02 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się