Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Drugie okoszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni Elbląg 2019-10-17 09:00 przetarg nieograniczony 2019-10-17 Zobacz
62 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Siera... 2019-10-16 11:00 przetarg nieograniczony 2019-10-17 Zobacz
63 WR.ROZ.281.454.2019 „Zakup voucherów szkoleniowych uprawniających do dostępu ... 2019-10-16 10:30 usługi społeczne 2019-10-17 Zobacz
64 1639/ROO/2019 Ochrona i monitoring obiektów Państwowego Gospodarstwa Wodnego ... 2019-10-15 10:00 usługi społeczne 2019-10-16 Zobacz
65 1658/ZKI/2019 - „Sukcesywne wykonanie i dostawa pieczęci służbowych, imiennyc... 2019-10-15 10:00 przetarg nieograniczony 2019-10-16 Zobacz
66 „Sprzątanie pomieszczeń w obiektach Zarządu Zlewni w Opolu, Zarządu Zlewni w ... 2019-10-11 10:00 zapytanie o cenę 2019-10-14 Zobacz
67 ZZ Zgorzelec opracowanie 5 kontroli oceny stanu technicznego i bezpieczeńst... 2019-10-16 10:00 zapytanie o cenę 2019-10-11 Zobacz
68 1535/ZZZ/2019 Przegląd i konserwacja systemu ostrzegania ludności na wypadek ... 2019-10-23 10:30 przetarg nieograniczony 2019-10-07 Zobacz
69 WR.ROZ.281.403.2019 „Siekierka – zwiększenie retencji i poprawa bioróżnorodno... 2019-11-07 08:00 przetarg nieograniczony 2019-10-07 Zobacz
70 WR.ROZ.281.315.2019 Utrzymanie czystości w pomieszczeniach biurowych i socjal... 2019-11-06 08:00 przetarg nieograniczony 2019-10-04 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się