Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Usunięcie zatorów z koryta rzeki granicznej Bug na terenie działania PGW Wody... 2018-11-05 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-14 Zobacz
62 Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezoni... 2018-11-13 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-14 Zobacz
63 Wykonanie okresowych 5-letnich kontroli stanu technicznego wałów na terenie Z... 2018-10-31 10:00 zapytanie o cenę 2018-11-09 Zobacz
64 659/ZZS/2018/PB - Prace utrzymaniowe na ciekach oraz urządzeniach wodnych na ... 2018-11-05 09:00 przetarg nieograniczony 2018-11-09 Zobacz
65 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Ostro... 2018-10-30 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-08 Zobacz
66 Przebudowa, rozbudowa i remont śluzy Dzierżno w ramach przedsięwzięcia "Moder... 2018-11-06 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-07 Zobacz
67 692/ZZN/2018- Potok Białka km 1+250 – 19+300 m. Dębno, Frydman, Nowa Biała, ... 2018-11-06 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-06 Zobacz
68 Dostawa samochodu terenowo - osobowego w ramach Projektu pn. Kompleksowe zabe... 2018-10-31 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-05 Zobacz
69 Utrzymanie cieku Zielenica w m. Trzmielów, Szklary Górne gm. Chocianów 2018-10-25 10:00 zapytanie o cenę 2018-10-26 Zobacz
70 694/ZZK/2018/KR „Wykonanie remontu rurociągów i pomp w pompowniach ZOH Łączan... 2018-10-30 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-22 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się