Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
61 Budowa wrót sztormowych na rzece Tudze 2020-04-20 10:00 przetarg nieograniczony 2020-06-01 Zobacz
62 269/ZZN/2020 - „Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na tere... 2020-03-23 10:00 przetarg nieograniczony 2020-05-27 Zobacz
63 81/ZKI/2020 „Usługi dwukrotnego koszenia wałów przeciwpowodziowych na terenie... 2020-03-20 10:00 przetarg nieograniczony 2020-04-01 Zobacz
64 Modernizacja pompowni Arciechów gm. Iłów 2020-02-28 10:00 przetarg nieograniczony 2020-03-20 Zobacz
65 Zakup dwóch samochodów specjalistycznych o dopuszczalnej masie całkowitej do ... 2020-03-13 10:00 przetarg nieograniczony 2020-03-18 Zobacz
66 ORGANIZACJA I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA INWESTYCJ... 2020-03-10 12:00 przetarg nieograniczony 2020-03-17 Zobacz
67 Serwisowanie ASTKZ ZBIORNIK WODNY SOSNÓWKA 2020 2020-02-18 12:00 zapytanie o cenę 2020-02-20 Zobacz
68 Usługa ochrony fizycznej, monitorowania systemu alarmowego oraz konserwacja s... 2020-02-05 10:00 usługi społeczne 2020-02-12 Zobacz
69 OVFMP-1C.2 Budowa wałów przeciwpowodziowych oraz przebudowa kanału Czarny Kan... 2020-03-31 10:00 przetarg nieograniczony 2020-02-12 Zobacz
70 Sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego w wyniku realizacji zadań wynikających... 2020-02-14 08:30 przetarg nieograniczony 2020-02-06 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się