Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
71 "Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód " ZZ w Gorzowie Wlkp. 2018-10-04 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-21 Zobacz
72 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręc... 2018-09-14 09:30 usługi społeczne 2018-09-20 Zobacz
73 Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych - zadanie Grajewo II 2018-09-17 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
74 Utrzymanie publicznych śródlądowych wód powierzchniowych – zadnie Augustów II 2018-09-17 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-20 Zobacz
75 „Zabezpieczenie jazu stałego o konstrukcji kaszycowej, zlokalizowanego na rz.... 2018-09-19 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-19 Zobacz
76 Konserwacja wałów przeciwpowodziowych w zlewni rzeki Nysy Łużyckiej na tereni... 2018-09-17 09:00 przetarg nieograniczony 2018-09-17 Zobacz
77 Wykonanie przeglądu 16 szt. transformatorów Sn/nN - Obiekt Hydrotechniczny Si... 2018-09-07 10:00 zapytanie o cenę 2018-09-10 Zobacz
78 "Wykonanie operatów wodnoprawnych oraz instrukcji gospodarowania wodą dla zbi... 2018-09-07 10:00 przetarg nieograniczony 2018-09-04 Zobacz
79 Przebudowa stopnia wodnego Przegalina na rzece Martwa Wisła - roboty budowlane 2018-10-30 11:00 przetarg nieograniczony 2018-09-04 Zobacz
80 Wykonanie przeglądów klasowych wraz z remontami lodołamaczy dla Państwowego G... 2018-10-08 10:00 przetarg nieograniczony 2018-08-29 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się