Szukaj zamówień publicznych

Wyniki wyszukiwania


  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
81 630/JRP/2018 „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospoda... 2018-11-26 11:00 przetarg nieograniczony 2018-11-16 Zobacz
82 629/JRP/2018 Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodar... 2018-11-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-16 Zobacz
83 Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Państwowego Gospodarst... 2018-10-30 11:00 przetarg nieograniczony 2018-11-14 Zobacz
84 Utrzymanie cieków w zlewni rzeki Bóbr na terenie działania Zarządu Zlewni w L... 2018-10-26 09:00 przetarg nieograniczony 2018-11-14 Zobacz
85 Wykonanie bieżącej konserwacji i utrzymania wód na terenie NW Kraków 651/ZZK/... 2018-10-29 09:00 przetarg nieograniczony 2018-11-14 Zobacz
86 „Prace utrzymaniowe na obszarze działalności Zarządu Zlewni w Nowym Sączu: N... 2018-10-30 10:00 przetarg nieograniczony 2018-11-06 Zobacz
87 USŁUGA KOMPLEKSOWA – UTRZYMANIE CIEKÓW NATURALNYCH I KANAŁÓW ... 2018-10-26 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-30 Zobacz
88 „Rzeka Biała Tarnowska –zasyp wyrw na prawym brzegu rzeki Biała Tarnowska w k... 2018-10-29 10:00 przetarg nieograniczony 2018-10-30 Zobacz
89 Zakup i dostawa posiłków regeneracyjnych dla pracowników Zarządu Zlewni w Gli... 2018-10-25 14:00 zapytanie o cenę 2018-10-26 Zobacz
90 „Prace utrzymaniowe na ciekach NW Gliwice” 2018-10-24 15:00 zapytanie o cenę 2018-10-17 Zobacz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się