Lista artykułów

Nazwa artykułu
Decyzja nr GD.RZT.070.255.275.D.2019.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Miasta i Gminy Tolkmicko Wnioskodawca:
Zakład Gospodarki Wodno-Ściekowej w Tolkmicku
02.10.2019 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070/272/D/2019.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Wiejskiej Malbork Wnioskodawca:
Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Malborku
13.09.2019 więcej
Informacja 2/2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w sprawie warunków wykonywania działalności w zakresie
zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków
23.08.2019 więcej
Postanowienie nr GD.RZT.070.196.SP.2019.JM
Dotyczy: Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków dla Miasta Sopot oraz Miasta Gdynia (ul.
Bernadowska)
25.07.2019 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070/196/D/2019.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Miasta Sopot oraz Miasta Gdynia (ul.
Bernadowska) Wnioskodawca: Saur Neptun Gdańsk SA
22.07.2019 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070.95.269.D.2019.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Godkowo Wnioskodawca: Zakład
Usług Komunalnych w Godkowie, Godkowo 11, 14-407 Godkowo
17.07.2019 więcej
Decyzja nr GD.RZT.070.162.D.2019.JM
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków Dotyczy: Gminy Kaliska Wnioskodawca: Gmina Kaliska
30.05.2019 więcej
INFORMACJA 1/2019 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku
w sprawie średniej ceny dostawy wody i odbioru ścieków na
terenie gmin dla których właściwy miejscowo jest Dyrektor RZGW
w Gdańsku.
25.04.2019 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.185.D2.2019.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków Dotyczy: Gminy Przywidz Wnioskodawca:
Gmina Przywidz
23.01.2019 więcej
Decyzja nr GD.RET.070.265.D2.2018.2018.KR
Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie
ścieków oraz skrócenie czasu obowiązywania dotychczasowej
taryfy. Dotyczy: Gminy Miasta Brodnica Wnioskodawca: Miejskie
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
21.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się