Wersje

12
Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-03-02 11:05:54  Łukasz Gacek

Pole full zmieniło wartość z '<p> strona w budowie</p> ' na '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie<br /> Małgorzata Wajda</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy<br /> Agnieszka Duszkiewicz</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych<br /> Anna Sowa</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych<br /> Zdzisława Klus</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: </span><a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <u><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></u></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440, </span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Wojciech Sławiński</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 434</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 122</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Barbara Tabak</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37&nbsp;458</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 31</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><u>Pion Usług Wodnych</u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>429</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Gospodarowania Mieniem SP</span><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457, piętro II, pok&oacute;j 210</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</span>:<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 439</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</span><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) 85 37<span style="mso-tab-count:1"> </span>432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zarządzania Środowiskiem</span><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</span><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> <a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13"></a><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"></a><a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK6"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK7"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK8"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK9"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK10"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK11"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK12"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK13"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK14">85 37 </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>437</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Organizacyjny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Kadr</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krystyna Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Organizacji</span><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 451</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</span><br /> Kierownik: Łukasz Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">85 37 445</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 456</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 440</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Informatyki</span><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 440</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Ekonomiczny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Finansowo-Księgowy</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Mieczysława Czyż</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 438</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł ds. Płac</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Edyta Warzybok</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 425</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontrolingu</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Iwona Maciąg</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 447</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Taryf</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 217</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

strona w budowie

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17) 85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17) 85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)
85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)
85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37 432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)
85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)
85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)
85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)
85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17)
85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17) 85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17) 85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17) 85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)
85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-02 11:16:42  Łukasz Gacek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie<br /> Małgorzata Wajda</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy<br /> Agnieszka Duszkiewicz</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych<br /> Anna Sowa</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych<br /> Zdzisława Klus</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: </span><a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <u><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></u></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440, </span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Wojciech Sławiński</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 434</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 122</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Barbara Tabak</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37&nbsp;458</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 31</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><u>Pion Usług Wodnych</u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>429</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Gospodarowania Mieniem SP</span><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457, piętro II, pok&oacute;j 210</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</span>:<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 439</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</span><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) 85 37<span style="mso-tab-count:1"> </span>432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zarządzania Środowiskiem</span><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</span><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> <a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13"></a><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"></a><a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK6"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK7"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK8"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK9"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK10"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK11"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK12"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK13"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK14">85 37 </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>437</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Organizacyjny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Kadr</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krystyna Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Organizacji</span><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 451</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</span><br /> Kierownik: Łukasz Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">85 37 445</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 456</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 440</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Informatyki</span><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 440</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Ekonomiczny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Finansowo-Księgowy</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Mieczysława Czyż</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 438</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł ds. Płac</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Edyta Warzybok</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 425</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontrolingu</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Iwona Maciąg</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 447</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Taryf</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 217</span></p> ' na '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: </span><a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:#0000ff;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></p> <hr /> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:#0000ff;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440, </span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Wojciech Sławiński</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 434</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 122</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Barbara Tabak</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37&nbsp;458</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 31</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><u>Pion Usług Wodnych</u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>429</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Gospodarowania Mieniem SP</span><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457, piętro II, pok&oacute;j 210</span><br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</span>:<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 439</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</span><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) 85 37<span style="mso-tab-count:1"> </span>432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zarządzania Środowiskiem</span><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</span><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> <a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13"></a><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"></a><a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK6"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK7"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK8"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK9"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK10"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK11"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK12"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK13"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK14">85 37 </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>437</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Organizacyjny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Kadr</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krystyna Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Organizacji</span><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 451</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</span><br /> Kierownik: Łukasz Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">85 37 445</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 456</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 440</span><br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Informatyki</span><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 440</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Ekonomiczny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Finansowo-Księgowy</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Mieczysława Czyż</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 438</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł ds. Płac</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Edyta Warzybok</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 425</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontrolingu</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Iwona Maciąg</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 447</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Taryf</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 217</span></p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17) 85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17) 85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)
85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)
85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37 432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)
85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)
85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)
85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)
85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17)
85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17) 85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17) 85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17) 85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)
85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17) 85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17) 85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)
85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)
85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37 432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)
85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)
85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)
85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)
85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17)
85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17) 85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17) 85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17) 85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)
85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-02 13:07:46  Łukasz Gacek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: </span><a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12.0pt;line-height:115%;font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:#0000ff;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></p> <hr /> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:#0000ff;">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440, </span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Wojciech Sławiński</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 434</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 122</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Barbara Tabak</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37&nbsp;458</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 31</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL"><u>Pion Usług Wodnych</u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>429</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Gospodarowania Mieniem SP</span><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457, piętro II, pok&oacute;j 210</span><br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</span>:<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 439</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</span><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) 85 37<span style="mso-tab-count:1"> </span>432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zarządzania Środowiskiem</span><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 <span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>457</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</span><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> <a name="OLE_LINK14"></a><a name="OLE_LINK13"></a><a name="OLE_LINK12"></a><a name="OLE_LINK11"></a><a name="OLE_LINK10"></a><a name="OLE_LINK9"></a><a name="OLE_LINK8"></a><a name="OLE_LINK7"></a><a name="OLE_LINK6"></a><a name="OLE_LINK5"></a><a name="OLE_LINK4"></a><a name="OLE_LINK3"></a><a name="OLE_LINK2"></a><a name="OLE_LINK1"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK2"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK3"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK4"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK5"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK6"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK7"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK8"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK9"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK10"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK11"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK12"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK13"><span style="mso-bookmark:OLE_LINK14">85 37 </span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></a><span style="mso-tab-count:1">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>437</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Organizacyjny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Kadr</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor: text1;mso-fareast-language:PL"> Kierownik: Krystyna Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Organizacji</span><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 451</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</span><br /> Kierownik: Łukasz Gacek</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">85 37 445</span><span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 456</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 440</span><br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł Informatyki</span><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</span><br /> Telefon: +48 (17) </span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL">85 37 440</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"><u><span style="mso-bidi-font-weight:bold">Pion Ekonomiczny</span></u></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language: PL">&nbsp;</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Finansowo-Księgowy</span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Mieczysława Czyż</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 438</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Zesp&oacute;ł ds. Płac</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Edyta Warzybok</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 425</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Kontrolingu</span></span></p> <p class="MsoNoSpacing"> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL;mso-bidi-font-weight:bold">Kierownik: Iwona Maciąg</span><br /> <span style="mso-bidi-font-family:Arial;color:black; mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL"> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 447</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <span style="mso-bidi-font-weight:bold">Wydział Taryf</span><br /> Telefon: +48 (17)</span><span style="color:black;mso-themecolor:text1; mso-fareast-language:PL"> 85 37 443</span><span style="mso-bidi-font-family: Arial;color:black;mso-themecolor:text1;mso-fareast-language:PL">, piętro II, pok&oacute;j 217</span></p> ' na '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Strona w budowie.</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail:
rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17) 85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17) 85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)
85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)
85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37 432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)
85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)
85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)
85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)
85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)
85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17)
85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17) 85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17) 85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17) 85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)
85 37 443, piętro II, pokój 217

Strona w budowie.

2018-03-13 07:30:08  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--></p> <p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]--> Strona w budowie.</p> ' na '<p> Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie<br /> Małgorzata Wajda</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy<br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych<br /> Anna Sowa</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych<br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</p> <p> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</p> <p> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <u>Pion Usług Wodnych</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych<br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> Wydział Gospodarowania Mieniem SP<br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:<br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami<br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Zarządzania Środowiskiem<br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami<br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u>Pion Organizacyjny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Kadr<br /> Kierownik: Krystyna Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> Wydział Organizacji<br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych<br /> Kierownik: Łukasz Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Informatyki<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <u>Pion Ekonomiczny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Finansowo-Księgowy</p> <p> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. Płac</p> <p> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> Wydział Kontrolingu</p> <p> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> Wydział Taryf<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Strona w budowie.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-13 08:02:09  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie<br /> Małgorzata Wajda</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy<br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych<br /> Anna Sowa</p> <p> Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych<br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</p> <p> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</p> <p> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <u>Pion Usług Wodnych</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych<br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> Wydział Gospodarowania Mieniem SP<br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:<br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami<br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Zarządzania Środowiskiem<br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami<br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u>Pion Organizacyjny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Kadr<br /> Kierownik: Krystyna Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> Wydział Organizacji<br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych<br /> Kierownik: Łukasz Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Informatyki<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <u>Pion Ekonomiczny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Finansowo-Księgowy</p> <p> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. Płac</p> <p> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> Wydział Kontrolingu</p> <p> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> Wydział Taryf<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</p> <p> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</p> <p> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <u>Pion Usług Wodnych</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych<br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> Wydział Gospodarowania Mieniem SP<br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:<br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami<br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Zarządzania Środowiskiem<br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami<br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u>Pion Organizacyjny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Kadr<br /> Kierownik: Krystyna Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> Wydział Organizacji<br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych<br /> Kierownik: Łukasz Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Informatyki<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <u>Pion Ekonomiczny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Finansowo-Księgowy</p> <p> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. Płac</p> <p> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> Wydział Kontrolingu</p> <p> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> Wydział Taryf<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37                 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37                 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-13 08:14:10  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <u>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą<br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> Wydział Koordynacji Inwestycji<br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji<br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</p> <p> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</p> <p> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <br /> <u>Pion Usług Wodnych</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych<br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> Wydział Gospodarowania Mieniem SP<br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:<br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami<br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Zarządzania Środowiskiem<br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami<br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <u>Pion Organizacyjny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Zesp&oacute;ł Kadr<br /> Kierownik: Krystyna Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> Wydział Organizacji<br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych<br /> Kierownik: Łukasz Gacek</p> <p> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej<br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> Zesp&oacute;ł Informatyki<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <u>Pion Ekonomiczny</u></p> <p> &nbsp;</p> <p> Wydział Finansowo-Księgowy</p> <p> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> Zesp&oacute;ł ds. Płac</p> <p> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> Wydział Kontrolingu</p> <p> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> Wydział Taryf<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą

 

Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

 

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)

Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)

Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31

 


Pion Usług Wodnych

 

Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak

Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37                 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37                 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny

 

Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek

Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek

Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny

 

Wydział Finansowo-Księgowy

Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac

Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu

Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-13 08:17:17  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

2018-03-13 08:18:06  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37                 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

10  2018-04-19 08:34:43  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 433, piętro II, pok&oacute;j 217</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 217

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 433, piętro II, pokój 217

11  2018-04-20 13:43:55  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<div> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</div> <div> &nbsp;</div> <div> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</div> <div> &nbsp;</div> <p> Kontakt:<br /> ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00&nbsp; |&nbsp; fax: +48 (81) 853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl">rzeszow@wody.gov.pl</a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Kierownik: Michał Bielak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong> Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Kierownik: Stefan Przywara<br /> Telefon: +48 (17)&nbsp; 85 37 416, piętro I, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Kierownik: Jadwiga Salabura<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong> Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440,</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (RPO)</strong><br /> Kierownik: Wojciech Sławiński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pok&oacute;j 122</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)</strong><br /> Kierownik: Barbara Tabak<br /> Telefon: +48 (17)85 37&nbsp;458, parter, pok&oacute;j 31</p> <p> <br /> <span style="color:#1796e3;"><span><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></span></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Kierownik: Krzysztof Majkut<br /> Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pok&oacute;j 121<br /> <br /> <strong> Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Kierownik: Jacek Żołyniak<br /> Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong> Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d:</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong> Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> p.o. Kierownika: Rafał Ptak<br /> Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Kierownik: Jacek Cieśliński<br /> Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pok&oacute;j 210<br /> <br /> <strong> Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Kierownik: Bartłomiej Petry<br /> Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <span style="color:#1796e3;"><strong> Pion Organizacyjny</strong></span></p> <hr /> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Kierownik: Krystyna Gacek<br /> Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong> Wydział Organizacji</strong><br /> Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz<br /> Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong> Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Kierownik: Łukasz Gacek<br /> Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 440<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong> Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Telefon: +48 (17) 85 37 440</p> <p> <br /> <strong><span style="color:#1796e3;">Pion Ekonomiczny</span></strong></p> <hr /> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Kierownik: Mieczysława Czyż<br /> Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong> Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Kierownik: Edyta Warzybok<br /> Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pok&oacute;j 208<br /> <br /> <strong> Wydział Kontrolingu</strong><br /> Kierownik: Iwona Maciąg<br /> Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong> Wydział Taryf</strong><br /> Telefon: +48 (17)85 37 433, piętro II, pok&oacute;j 217</p> ' na '<p> <strong>RZGW W RZESZOWIE &ndash; Informacje og&oacute;lne </strong></p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:#0099ff;">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda
 
Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz
 
Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa
 
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus
 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9, piętro II, 35-959 Rzeszów
tel.: +48 (17) 853 74 40 I +48 (17) 853 74 00  |  fax: +48 (81) 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Kierownik: Michał Bielak
Telefon: +48 (17) 85 37 436, piętro II, pokój 214

Wydział Koordynacji Inwestycji
Kierownik: Stefan Przywara
Telefon: +48 (17)  85 37 416, piętro I, pokój 123

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Kierownik: Jadwiga Salabura
Telefon: +48 (17) 85 37 430, piętro II, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Telefon: +48 (17) 85 37 440,

 

Jednostka Realizująca Projekt (RPO)
Kierownik: Wojciech Sławiński
Telefon: +48 (17)85 37 434, piętro I, pokój 122

 

Jednostka Realizująca Projekt (Bank Światowy)
Kierownik: Barbara Tabak
Telefon: +48 (17)85 37 458, parter, pokój 31


Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Kierownik: Krzysztof Majkut
Telefon: +48 (17)85 37 429, 85 37 403, piętro I, pokój 121

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Kierownik: Jacek Żołyniak
Telefon: +48 (17)85 37 446, parter, pokój 14

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Telefon: +48 (17) 85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód:
Telefon: +48 (17)85 37 439, piętro I, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
p.o. Kierownika: Rafał Ptak
Telefon: +48 (17) 85 37432, piętro II, pokój 210

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Kierownik: Jacek Cieśliński
Telefon: +48 (17)85 37 457, piętro II, pokój 210

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Kierownik: Bartłomiej Petry
Telefon: +48 (17)85 37 437, parter, pokój 14

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Kierownik: Krystyna Gacek
Telefon: +48 (17)85 37 443, piętro II, pokój 201

Wydział Organizacji
Kierownik: Joanna Jakubowska-Jurasz
Telefon: +48 (17)85 37 451, parter, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Kierownik: Łukasz Gacek
Telefon: +48 (17) 85 37 445, piętro II, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Telefon: +48 (17)85 37 456, piętro II, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Telefon: +48 (17)85 37 440

Zespół Informatyki
Telefon: +48 (17) 85 37 402, piętro , pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Telefon: +48 (17) 85 37 440


Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Kierownik: Mieczysława Czyż
Telefon: +48 (17)85 37 438, piętro II, pokój 218

Zespół ds. Płac
Kierownik: Edyta Warzybok
Telefon: +48 (17)85 37 425, piętro II, pokój 208

Wydział Kontrolingu
Kierownik: Iwona Maciąg
Telefon: +48 (17)85 37 447, piętro II, pokój 203

Wydział Taryf
Telefon: +48 (17)85 37 433, piętro II, pokój 217

RZGW W RZESZOWIE – Informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

12  2018-04-20 13:45:50  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> <strong>RZGW W RZESZOWIE &ndash; Informacje og&oacute;lne </strong></p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:#0099ff;">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:#0099ff;">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

RZGW W RZESZOWIE – Informacje ogólne

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

13  2018-04-30 13:37:51  Daniel Kociołek

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail: <a href="mailto:rzeszow@wody.gov.pl"><span style="color:#0099ff;">rzeszow@wody.gov.pl</span></a></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

14  2018-06-11 07:04:09  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Paulina Solon, Anna Sekreta, Marzena Kopeć
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

15  2018-06-14 14:48:56  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 18, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

16  2018-07-20 10:07:19  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik</p> <p> Patrycja Hałoń &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik

Patrycja Hałoń – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 27

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

17  2018-07-30 14:51:02  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Zdzisława Klus</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Zdzisława Klus

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

18  2018-08-14 13:28:35  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartek Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartek Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

19  2018-11-16 13:42:25  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Marcin Ziobrowski
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

20  2018-12-19 10:14:58  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hetmańska 9; 35-959 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

21  2018-12-19 10:26:17  Joanna Jakubowska-Jurasz

Pole full zmieniło wartość z '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18 &ndash; ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 122<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 215<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 222<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 57, pok&oacute;j 212<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, pok&oacute;j 120<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzesz&oacute;w<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 21, pok&oacute;j 213<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, pok&oacute;j 214<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, pok&oacute;j 123<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> ' na '<p> &nbsp;</p> <p> <strong>Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie</strong><br /> Małgorzata Wajda</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych</strong><br /> Anna Sowa</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych</strong><br /> Joanna Lipka</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Kontakt:</strong><br /> ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzesz&oacute;w<br /> tel.: 17&nbsp;853 74 00, 17&nbsp;853 74 40 |&nbsp; fax: 17&nbsp;853 64 21<br /> e-mail:&nbsp;<span style="color: rgb(0, 153, 255);">rzeszow@wody.gov.pl</span></p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą</strong><br /> Michał Bielak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 18<br /> <br /> <strong>Wydział Koordynacji Inwestycji</strong><br /> Stefan Przywara &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 29, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji</strong><br /> Jadwiga Salabura &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 30, pok&oacute;j 15<br /> <br /> <strong>Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej</strong><br /> Agnieszka Duszkiewicz<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 31 pok&oacute;j 7<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Usług Wodnych</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Zg&oacute;d Wodnoprawnych</strong><br /> Krzysztof Majkut &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;854 19 16,<br /> <br /> <strong>Wydział Gospodarowania Mieniem SP</strong><br /> Jacek Żołyniak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 03, budynek B pok&oacute;j 2<br /> <br /> <strong>Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami</strong><br /> Anna Panek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 39, budynek B pok&oacute;j 7<br /> <br /> <strong>Wydział Wsp&oacute;łpracy z Użytkownikami W&oacute;d</strong><br /> Michał Suski &ndash; osoba do kontaktu<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 20, budynek B pok&oacute;j 6<br /> <br /> <strong>Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami</strong><br /> Rafał Ptak &ndash; p.o. kierownika</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 06, budynek B pok&oacute;j 8<br /> <br /> <strong>Wydział Zarządzania Środowiskiem</strong><br /> Jacek Cieśliński - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 36, budynek B pok&oacute;j 11<br /> <br /> <strong>Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami</strong><br /> Bartłomiej Petry &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 16, budynek B pok&oacute;j 10<br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"> <strong>Pion Organizacyjny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Kadr</strong><br /> Krystyna Gacek &ndash; kierownik</p> <p> Telefon: 17&nbsp;853 74 43, pok&oacute;j 201<br /> <br /> <strong>Wydział Organizacji</strong><br /> Joanna Jakubowska &ndash; Jurasz &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 51, pok&oacute;j 17<br /> <br /> <strong>Wydział Zam&oacute;wień Publicznych</strong><br /> Łukasz Gacek &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 45, pok&oacute;j 216<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Obsługi Prawnej</strong><br /> Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 56, pok&oacute;j 220<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej</strong><br /> Krzysztof Gwizdak &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27, pok&oacute;j 31</p> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>Zesp&oacute;ł Informatyki</strong><br /> Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 02, pok&oacute;j 12<br /> <br /> <strong>Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych</strong><br /> Patrycja Hałoń<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 27</p> <p> <br /> <br /> <span style="color:#0099ff;"><strong>Pion Ekonomiczny</strong></span></p> <div align="center"> <hr align="center" size="1" width="100%" /> </div> <p> <strong>Wydział Finansowo-Księgowy</strong><br /> Mieczysława Czyż &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17853 74 38, pok&oacute;j 218<br /> <br /> <strong>Zesp&oacute;ł ds. Płac</strong><br /> Edyta Warzybok &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 37, pok&oacute;j 14<br /> <br /> <strong>Wydział Kontrolingu</strong></p> <p> Iwona Maciąg &ndash; kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 47, pok&oacute;j 203<br /> <br /> <strong>Wydział Taryf</strong><br /> Agnieszka Zając - kierownik<br /> Telefon: 17&nbsp;853 74 33, pok&oacute;j 217</p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18 – ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 122

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 215

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 222

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 57, pokój 212

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, pokój 120

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 854 19 17, ul. Kwiatkowskiego 2, 35-311 Rzeszów

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 21, pokój 213

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, pokój 214

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, pokój 123

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
Małgorzata Wajda

 

Zastępca Dyrektora ds. Powodzi i Suszy
Agnieszka Duszkiewicz

 

Zastępca Dyrektora ds. Usług Wodnych
Anna Sowa

 

Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjno - Ekonomicznych
Joanna Lipka

 

Kontakt:
ul. Hanasiewicza 17B; 35-103 Rzeszów
tel.: 17 853 74 00, 17 853 74 40 |  fax: 17 853 64 21
e-mail: rzeszow@wody.gov.pl

 

Pion Ochrony Przed Powodzią i Suszą


Wydział Koordynacji Ochrony Przed Powodzią i Suszą
Michał Bielak – kierownik
Telefon: 17 854 19 18

Wydział Koordynacji Inwestycji
Stefan Przywara – kierownik
Telefon: 17 853 74 29, pokój 12

Wydział Planowania i Koordynacji Eksploatacji
Jadwiga Salabura – kierownik
Telefon: 17 853 74 30, pokój 15

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej
Agnieszka Duszkiewicz
Telefon: 17 853 74 31 pokój 7

Pion Usług Wodnych


Wydział Zgód Wodnoprawnych
Krzysztof Majkut – kierownik
Telefon: 17 854 19 16,

Wydział Gospodarowania Mieniem SP
Jacek Żołyniak – kierownik
Telefon: 17 853 74 03, budynek B pokój 2

Wydział Kontroli Gospodarowania Wodami
Anna Panek – kierownik
Telefon: 17 853 74 39, budynek B pokój 7

Wydział Współpracy z Użytkownikami Wód
Michał Suski – osoba do kontaktu
Telefon: 17 853 74 20, budynek B pokój 6

Wydział Planowania w Gospodarowaniu Wodami
Rafał Ptak – p.o. kierownika

Telefon: 17 853 74 06, budynek B pokój 8

Wydział Zarządzania Środowiskiem
Jacek Cieśliński - kierownik
Telefon: 17 853 74 36, budynek B pokój 11

Wydział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Bartłomiej Petry – kierownik
Telefon: 17 853 74 16, budynek B pokój 10

Pion Organizacyjny


Zespół Kadr
Krystyna Gacek – kierownik

Telefon: 17 853 74 43, pokój 201

Wydział Organizacji
Joanna Jakubowska – Jurasz – kierownik
Telefon: 17 853 74 51, pokój 17

Wydział Zamówień Publicznych
Łukasz Gacek – kierownik
Telefon: 17 853 74 45, pokój 216

Zespół Obsługi Prawnej
Małgorzata Rusin, Monika Ziaja, Karolina Szyszko
Telefon: 17 853 74 56, pokój 220

Zespół Komunikacji Społecznej i Edukacji Ekologicznej
Krzysztof Gwizdak – kierownik
Telefon: 17 853 74 27, pokój 31

 

Zespół Informatyki
Janusz Wojciechowski , Grzegorz Popek
Telefon: 17 853 74 02, pokój 12

Stanowisko Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Patrycja Hałoń
Telefon: 17 853 74 27Pion Ekonomiczny


Wydział Finansowo-Księgowy
Mieczysława Czyż – kierownik
Telefon: 17853 74 38, pokój 218

Zespół ds. Płac
Edyta Warzybok – kierownik
Telefon: 17 853 74 37, pokój 14

Wydział Kontrolingu

Iwona Maciąg – kierownik
Telefon: 17 853 74 47, pokój 203

Wydział Taryf
Agnieszka Zając - kierownik
Telefon: 17 853 74 33, pokój 217

 

 

12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się