Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-02-17 11:53:24  Wojciech Iwanicki

Pole full zmieniło wartość z '<table bgcolor="#E0E0E0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top: 1px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #FFFFFF" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center" bgcolor="#FFFFFF" height="3"> &nbsp;</td> </tr> <tr> <td align="center" bgcolor="#E7E7E7" height="10"> <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px"> <span style="color: #000000; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em">Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w </span> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em"> <span style="color: #000000">Krakowie</span></span></p> <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em"><a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-informacje-ogolne/rzgw-w-krakowie-informacje-ogolne.html">Informacje og&oacute;lne</a>&nbsp; |&nbsp; <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/zarzady-zlewni-rzgw-w-krakowie/rzgw-w-krakowie-zarzady-zlewni.html">Zarządy Zlewni</a>&nbsp; |&nbsp; <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/nadzory-wodne-rzgw-w-krakowie/rzgw-w-krakowie-nadzory-wodne.html">Nadzory Wodne</a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> ' na '<table bgcolor="#E0E0E0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-top: 1px solid #FFFFFF; border-bottom: 1px solid #FFFFFF" width="100%"> <tbody> <tr> <td align="center" bgcolor="#E7E7E7" height="10"> <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px"> <span style="color: #000000; font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em">Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w </span> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em"> <span style="color: #000000">Krakowie</span></span></p> <p style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px"> <span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif; font-size: 1.125em"><a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-krakowie-informacje-ogolne/rzgw-w-krakowie-informacje-ogolne.html">Informacje og&oacute;lne</a>&nbsp; |&nbsp; <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/zarzady-zlewni-rzgw-w-krakowie/rzgw-w-krakowie-zarzady-zlewni.html">Zarządy Zlewni</a>&nbsp; |&nbsp; <a href="https://wodypolskie.bip.gov.pl/nadzory-wodne-rzgw-w-krakowie/rzgw-w-krakowie-nadzory-wodne.html">Nadzory Wodne</a></span></p> </td> </tr> </tbody> </table> '

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
full
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Informacje ogólne  |  Zarządy Zlewni  |  Nadzory Wodne

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Informacje ogólne  |  Zarządy Zlewni  |  Nadzory Wodne

2018-02-17 11:49:50  Wojciech Iwanicki

Utworzono artykuł 120335 o nazwie 'Kraków'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste120335
user_idpuste2500170
resource_idpuste1768
namepusteKraków
category_idpuste25621
language_idpuste1
shortpusteKraków
fullpuste
 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Informacje ogólne  |  Zarządy Zlewni  |  Nadzory Wodne

publishfrompuste2018-02-17 00:00:00
_activepuste1
slugpustekrakow

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się