Wersje

Wersja Data zmiany Autor Opis Akcje
2018-04-25 13:37:05  Katarzyna Szczepanek

Utworzono artykuł 130109 o nazwie 'Decyzja KR.RET.070.245.2018'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste130109
user_idpuste2500244
resource_idpuste1768
namepusteDecyzja KR.RET.070.245.2018
category_idpuste26179
language_idpuste1
shortpusteGmina Kozy
fullpuste

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

publishfrompuste2018-07-01 00:00:00
_activepuste1
tagspustetaryfy
slugpustedecyzja-kr-ret-070-245-2018
2018-04-25 15:08:29  Katarzyna Szczepanek
Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
2018-05-21 12:27:57  Dorota Szamburska

Pole short zmieniło wartość z 'Gmina Kozy' na 'Gmina Kozy, Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.'

Pole full zmieniło wartość z '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne &quot;AQUA&quot; Sp&oacute;łka Akcyjna w Bielsku-Białej</span></span></p> ' na '<p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne &quot;AQUA&quot; Sp&oacute;łka Akcyjna w Bielsku-Białej.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-size:1em;"><span style="font-family: verdana, geneva, sans-serif;">Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.</span></span></p> '

Pole publishfrom zmieniło wartość z '2018-07-01 00:00:00' na '2018-05-21 00:00:00'

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
shortGmina KozyGmina Kozy, Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.
full

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej

Zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Kozy na okres 3 lat ustaloną przez Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne "AQUA" Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej.

Data ogłoszenia zatwierdzonej taryfy: 21.05.2018r.

publishfrom2018-07-01 00:00:002018-05-21 00:00:00
2018-05-21 12:27:57  Dorota Szamburska

Załączono plik 372803

Podgląd
Zamknij
PolePrzedPo
idpuste1478148
user_idpuste2500282
fobject_idpuste372803
resource_idpuste1768
modelpusteArticle
foreign_idpuste130109
_attachmentpuste1
_activepuste1

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się